Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Torped 47

Torped 47 är Sveriges nya lätta torpedsystem för försvar mot främmande ubåtar. FMV har gett Saab uppdraget att utveckla, producera och integrera systemet. I samarbetet ingår även FOI och kunden Försvarsmakten. 

Nytt lätt torpedsystem

2023 kommer Torped 47 att finnas på ubåtar och på Visbykorvetterna. Med den senaste undervattensteknologin ökar möjligheterna att hitta och oskadliggöra främmande ubåtar.

Det finns stora utmaningar med att jaga ubåtar i innanhavet Östersjön. De faktorer som bidrar till svårigheterna är Östersjöns grunda vatten med en topografi och en botten som försvårar för sonarsystemen. Det bräckta vattnet, skärgårdarnas komplexitet och den intensiva sjötrafiken är ytterligare faktorer som gör att de är svåra att hitta.

Det här ställer stora krav på torpedens förmåga att kunna:

 • lokalisera och identifiera ubåtar
 • navigera under vatten
 • kommunicera med den skjutande plattformen

Skräddarsytt sensorsystem

Sensorsystemet som lokaliserar och identifierar ubåten skräddarsys för den speciella miljön i Östersjön. Beroende på omgivningen måste torpeden bland annat kunna köras i olika hastigheter och även klara att navigera och kommunicera effektivt med skjutande plattform.

De plattformar som det nya torpedsystemet i första hand är avsett för är de svenska ubåtarna och Visbykorvetterna. Systemet är även förberett för att kunna integreras mot helikopter.

Torped 47 i genomskärning

Torped 47 är uppbyggd i moduler vilket ger en rad fördelar som exempelvis förenklat underhåll, enklare att införa ny teknik och tillföra nya funktioner, stridsdelen kan bytas mot en övningsdel för utbildning och övning.

Fakta

Torpedsystem 47 bygger vidare på de torpedsystem som utvecklats i Sverige genom åren. Även kunskaper och erfarenheter från existerande torpedssystem på ytfartyg och ubåtar återanvänds.

 • Dimension - 400 mm x 2850 mm
 • Vikt - ca 340 kg
 • Fart - min 35 knop
 • Räckvidd - min 20 km
 • Batterier - LiFePO4, >100 återladdningar
 • Framdrivning - Electronic DC-motor/Pump-jet
 • Målsökare - Aktiv och passiv, ”MS4 (Digital)”
 • Kommunikation - Koppartråd under skott

Evolutionär utveckling

Sedan början av 1960-talet har fyra lätta och två tunga torpedsystem utvecklats i Sverige. Kunskaper och erfarenheter från detta arbete tas nu tillvara liksom existerande avfyringssystem på både ytfartyg och ubåtar.

FMV har använt en modell där designen har anpassats efter tillgänglig ekonomi och tid men med möjlighet att i framtiden uppdatera torpeden. Det här skapar möjligheter till en evolutionär utveckling av torpedsystemet.

Byggs i moduler

Torpeden är uppbyggd i moduler vilket ger en rad fördelar:

 • Möjlighet att använda produkter som redan finns på marknaden
 • Möjligt att dela teknik och lösningar med andra torpedsystem i Försvarsmakten
 • Underlättar underhållet
 • Enklare att införa ny teknik och tillföra nya funktioner
 • Stridsdelen kan bytas mot en övningsdel för utbildning och övning
 • Underlättar klargöring och återställning av torped efter användning under övning.

FMV har ett nära samarbete med leverantören Saab som har uppdraget att utveckla och tillverka den nya torpeden. I samarbetet ingår även FOI, liksom kunden Försvarsmakten. 2023 ska torpedsystemet finnas installerat och klart på korvetterna och ubåtarna.

Matteo Perrone vid skärm

Experten på undervattensteknologi vid FMV, Matteo Perrone, granskar ritningar på Sveriges nya ubåtsjakts-torped.

Timeline

2016 - FMV beställer utveckling, produktion och integration från Saab Dynamics

2016 – 2019 - Utvecklingsarbetet pågår

2019 - Verifiering från plattform påbörjas

2020 - Färdigutvecklad och klar för produktion

2023 - Operativt torpedsystem på Försvarsmaktens korvetter och ubåtar.

Telefon: 08-7824000

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2020-06-08