Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Nytt vapen för ubåtsjakt

Sveriges nya ubåtsjakttorped ska under 2023 finnas på korvetter och ubåtar. Granskning och sluttester återstår innan leverans till Försvarsmakten. 

Avancerat utvecklingsarbete

Utmaningarna att hitta och kunna oskadliggöra ubåtar i innanhavet Östersjön ledde fram till behovet av en ny torped till den svenska marinen. Målet sattes till 2023, då ska torpedsystemet finnas installerat och klart på korvetter och ubåtar.

– Det har varit ett utvecklingsarbete i teknikens framkant, och den typen av projekt är erkänt svåra att få i mål i tid, men vi kommer att klara målet, säger projektledaren på FMV, Magnus Lind.

För att hålla ihop arbetet med att utveckla en ny torped med den senaste tekniken har FMV-projektet arbetat efter en modell där samtliga krav från Försvarsmakten kopplats ihop med FMV:s specifikationer mot leverantören Saab Dynamics. Saab Dynamics har sedan brutit ner dessa enligt en överenskommen metod i sitt arbete med att designa torpeden.

Granskning utifrån kraven

FMV:s roll handlar mycket om att granska hur industrin lyckats uppfylla kraven så att Försvarsmakten får ett system som gör det möjligt att genomföra ubåtsjakt på ett framgångsrikt sätt.  

– Kontinuerligt under projektet har vi granskat hur leverantören byggt upp sin kravuppfyllnad med tydlig spårbarhet mot rapporter, prover med mera. Denna metod har gett FMV en bra insyn i utvecklingsarbetet, säger Mimmi Isacson, kravhandläggare inom projekt NLT.

Nu i projektets slutfas har man haft bråda dagar med arbetet att sy ihop säcken. All kravställning dokumenteras för framtida spårbarhet. En kravstängningsrapport skapas som beskriver och formellt stänger kravarbetet.

– Det viktiga när vi nu avslutar utvecklingsprojektet är att se till att leverantören uppfyllt alla krav, att vi har uppfyllt de krav som Försvarsmakten ställt. Vi granskar rapporter och testskjuter torpeden, så vi ser att rapporter och verklighet överensstämmer. Då kan vi från vår sida garantera att Försvarsmakten får en produkt som fungerar och som är säker och de har nytta av i sin verksamhet, säger Mimmi Isacsson.

Nu väntar så kallade Sea Acceptance Test, där torpedens funktion på de marina plattformarna granskas utifrån kraven på hur det var tänkt att den skulle användas. 
Först därefter kan FMV lämna över torpeden till Försvarsmakten.

När FMV har tagit emot de första serietillverkade Torped 47 väntar så kallade Sea Acceptance Test, där torpedens funktion på de marina plattformarna granskas utifrån kraven på hur det var tänkt att den skulle användas. Först därefter kan FMV lämna över torpeden till Försvarsmakten.

First Article Inspection (FAI) på Ny lätt torped.

På de serietillverkade torpederna genomförs en så kallad First Article Inspection (FAI) där det handlar om att se till så att varje torped uppfyller kraven. Vid den första FAI medverkade Tobias Söderblom från Försvarsmakten, Magnus Lind från FMV och Torbjörn Olsson från Saab Dynamics.

Från utveckling till serieproduktion

När utvecklingsarbetet är klart väntar serieproduktion. Där är projektet just nu och då gäller det att se till så att varje serietillverkad torped uppfyller kraven. Därför genomför man en First Article Inspection (FAI) på den första serietillverkade torpeden.

– Fokus här är att granska att produktionen uppfyller dessa krav samt verifiera den metoden som ska användas under kommande Factory Acceptance Test (FAT) på varje enskild produkt.  Det gör vi för att den sista levererade Torped 47 ska uppfylla samma krav som den första, säger Johan Wahren, biträdande projektledare.

Tillsammans med leverantören Saab Dynamics och Försvarsmakten har FMV genomfört de tekniska testerna på de två första serietillverkade Torped 47 inför kommande leverans.

Dessa torpeder levereras till FMV, som kommer nyttja dessa i så kallad Sea Acceptance Test, där torpedens funktion granskas på de marina plattformarna.

– Vi kontrollerar helt enkelt att torpeden fungerar tillsammans med fartygens övriga system och att den går att avvända som det är tänkt, säger Johan Wahren.

Överlämning av Ny lätt torped

Utvecklingen av Sveriges nya ubåtsjaktvapen närmar sig final. Finalen är en ceremoni där Försvarsmakten tar över ansvaret för systemets användande och vidmakthållande.

Men innan ceremonin kan hållas måste de avslutande verifieringstesterna ge grönt ljus. Sedan går en arbetsgrupp med representanter från FMV och Försvarsmakten igenom en så kallad kravelementlista (KEL). Den fastställs vid projektstart och båda parter ska nu vara överens om att kraven är uppfyllda, de punkter som inte är uppfyllda ska vara noterade som restpunkter med en tydlig åtgärdsplan.

Projekt Ny lätt torped

Materielpodden

Att designa Sveriges nya ubåtar är oerhört komplext. Lyssna på Materielpodden från FMV där Sabine, Anders och Nicklas pratar om ett samhälle i ett rör. Här ska besättningen kunna verka i veckor i sträck, hämta in information, genomföra specialoperationer och i krig sätta in vapen.

Materielpodden - Ubåt