Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

För leverantörer och kunder

Teletekniska anläggningar

På uppdrag av Försvarsmakten tillhandahåller FMV POINT informationsportal styrande och vägledande information som ska användas vid produktion av tekniska installationer i försvarets fasta tele- och informationstekniska anläggningar. Målgruppen för POINT är de som arbetar med projektering, installationer, vidmakthållande, drift, underhåll och avveckling.

FMV:s arbete inom tele- och informationstekniksområdet i anslutning till anläggningar eller installationer med koppling mot ledningsstödssystem regleras av POINT informationsportal. I första hand hanteras det område inom tele- och informationsteknik som berör anläggningars infrastruktur.

På uppdrag av Försvarsmakten tillhandahåller FMV denna informationsportal med styrande och vägledande information som ska användas för arbeten med försvarets fasta tele- och informationstekniska anläggningar.

POINT informationsportal omfattar designregler, beskrivningar, mallar och checklistor. I dokumenten hänvisas till aktuella standarder inom området i enlighet med LOU:s prioriteringsordning, läs mer på Försvarsstandardisering, FSD:s sida.

Målgruppen för POINT är de som arbetar med upphandling, projektering, installationer, vidmakthållande, drift, underhåll och avveckling.

FMV är ansvarig för anläggningens design under genomförandefasen. I POINT informationsportal beskrivs vilka regler som styr utformningen av designen.

POINT informationsportal används som stöd:

  • vid kravställning inför upphandling
  • vid utformning av behovs- och projekteringsunderlag
  • vid projektering
  • vid installation

POINT informationsportal 

Publicerad: 2020-03-05