För leverantörer och kunder

Teletekniska anläggningar

På uppdrag av Försvarsmakten tillhandahåller FMV informationsportalen POINT, för arbeten med försvarets fasta tele- och informationstekniska anläggningar.

FMV:s arbete inom tele- och informationstekniksområdet i anslutning till anläggningar eller installationer med koppling mot ledningsstödssystem regleras av POINT informationsportal. I första hand hanteras det område inom tele- och informationsteknik som berör anläggningars infrastruktur.

På uppdrag av Försvarsmakten tillhandahåller FMV denna informationsportal med styrande och vägledande information som ska användas för arbeten med försvarets fasta tele- och informationstekniska anläggningar.

POINT informationsportal omfattar designregler, beskrivningar, mallar och checklistor. I dokumenten hänvisas till aktuella standarder inom området i enlighet med LOU:s prioriteringsordning, läs mer på Försvarsstandardisering, FSD:s sida.

Målgruppen för POINT är de som arbetar med upphandling, projektering, installationer, vidmakthållande, drift, underhåll och avveckling.

FMV är ansvarig för anläggningens design under genomförandefasen. I POINT informationsportal beskrivs vilka regler som styr utformningen av designen.

POINT informationsportal används som stöd:

  • vid kravställning inför upphandling
  • vid utformning av behovs- och projekteringsunderlag
  • vid projektering
  • vid installation

POINT informationsportal 

Publicerad: 2020-03-05