Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Budgetunderlag

FMV har lämnat sitt budgetunderlag för 2024-2026 till regeringen

FMV har idag 1 mars lämnat myndighetens förslag till finansiering för åren 2024-2026. I budgetunderlaget kommenterar FMV även förutsättningarna för att stärka Sveriges försvarsförmåga, inte minst mot bakgrund av det allvarliga säkerhetsläget i Europa.

Som grund för budgetunderlaget utgår FMV bland annat ifrån den försvarspolitiska överenskommelsen om utökade medel för försvarsanslagen. FMV lämnar därför förslag till ekonomi utifrån såväl tilldelade medel i 2023 års budgetproposition och Försvarsmaktens investeringsplan för 2024, som anslagsutvecklingen för den kommande materiella förmågetillväxten utifrån regeringens ambition om en försvarsbudget motsvarande två procent av BNP.

FMV:s budgetunderlag för 2024-2026 omfattar förslag till finansiering för myndighetens anslag, avgiftsinkomster och investeringar samt behov av beställningsbemyndigande, låneram och krediter.

Beslut om budgetunderlag för perioden 2024-2026 fattades av FMV:s styrelse vid sammanträde den 24 februari 2023.

FMV har lämnat sitt reviderade budgetunderlag för 2024 till regeringen

FMV har idag 27 juni lämnat myndighetens revidering av budgetunderlaget för 2024,  utifrån regeringens uppdrag den 1 juni. 

FMV har i revideringen av budgetunderlaget för 2024 utgått från budgetunderlaget för 2024-2026 och den ekonomiska planeringsram som regeringen anvisat för försvarsanslagen. Det reviderade  budgetunderlaget omfattar förslag till finansiering för myndighetens anslag 1:3.1 samt behov av beställningsbemyndigande, låneram och krediter.

Beslut om det reviderade budgetunderlaget för 2024 fattades av FMV:s styrelse vid extra sammanträde den 26 juni 2023.