Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Budgetunderlag

Försvarets materielverk har lämnat sitt budgetunderlag för perioden 2022–2024. Budgetunderlaget omfattar anslag inom utgiftsområde 6, Försvars och samhällets krisberedskap. Budgetunderlaget omfattar även avgiftsinkomster och investeringar samt behov av låneram och krediter. Beslut om budgetunderlag 2022-2024 fattades av FMV:s styrelse vid sammanträde den 16 februari.

Den övergripande målsättningen för FMV och det som budgeten ska användas till är att fortsätta bidra till att förstärka och öka det svenska försvarets operativa förmåga utifrån den beslutade inriktningen för totalförsvaret 2021-2025.