Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV:s upphandlingskompetens efterfrågad i en svår tid

Socialstyrelsen fick i mitten av mars i uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela den och annat material till följd av spridningen av Covid-19. I samband med det kontaktade FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson Socialstyrelsen och erbjöd stöd i det inköpsrelaterade arbetet.

FMV:s affärsdirektör Anja Clausin är en av 13 sakkunniga och expert i materielförsörjningsutredningen.

Vi kommer att gå igenom vilka avtal vi ska förhandla om, exakt vilken materiel som behövs och vilka leverantörer som kan tänkas ställa upp, säger Anja Clausin, affärsdirektör och chef Marknad och inköp, FMV.

– Detta är ett viktigt samhällsuppdrag som innebär att vi får möjlighet att bidra och att hjälpa till så att sjukvården får bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, säger Anja Clausin, affärsdirektör och chef Marknad och Inköp, FMV.

Socialstyrelsen har bett FMV om stöd i arbetet med inköp av skyddsutrustning, samt planering inför eventuella andra inköp av annan typ av medicinsk utrustning. Det handlar om att öka kapaciteten i de uppdrag som redan är påbörjade, samt stöd med att starta uppdrag som inte är påbörjade och där andra aktörer kan bistå med väsentlig kunskap och erfarenhet. Det gäller stöd på en övergripande nivå för att kunna utveckla avtal och göra större inköp, avrop och upphandlingar, men också att kvalitetsgranska avtal och ge en second opinion.

Förhandla med leverantörer

FMV kommer att ge stöd i arbetet med bedömning av erbjudanden om skyddsutrustning, värdering av avtal, förhandling med leverantörer, inköp av skyddsutrustning, kartläggning av inhemsk produktion, kartläggning av leverantörer av annan medicinsk teknisk utrustning som till exempel ventilatorer, samt avtal relaterade till inhemsk produktion.

– Vi kommer att förhandla med leverantörerna för att maximera vad vi kan få ut av de avtal som Socialstyrelsen, Försvarsmakten och FMV har, med syfte att få fram så mycket materiel som möjligt. Vi kommer även att gå igenom vilka avtal vi ska förhandla om, exakt vilken materiel som behövs och vilka leverantörer som kan tänkas ställa upp. Vi kommer att kartlägga den inhemska produktionen och se om det finns leverantörer som kan tänkas göra annat, exempelvis ställa om sin produktion och tillverka skyddsutrustning. Vi har redan kommit igång med arbetet och har dagliga avstämningar både internt inom FMV och med Socialstyrelsen för att säkerställa att vi prioriterar rätt. I det svåra läge vi befinner oss i är det dock oerhört positivt att se att så många leverantörer hör av sig och är villiga att hjälpa till , säger Anja Clausin.

Stöd till Försvarsmakten

Förutom stödet till Socialstyrelsen, stödjer FMV också Försvarsmakten med leverans av sjukvårdsmateriel så som medicinteknisk utrustning i form av till exempel ventilatorer, övervakningsmonitorer och blodvätskevärmare, men även övrig skyddsmateriel som ansiktsmasker, skyddshandskar, visir och skyddskläder, som det nu är ett stort tryck efter med anledning av Covid19.

– Försvarsmakten omfördelar en del av sin materiel till den civila sjukvården. Därför har vi dagliga möten för att synka behoven av vad som behöver återfyllas och köpas in. En del sker med återfyllnad per automatik genom Försvarsmaktens egen försorg och en del sker genom vår försorg då det gäller ny eller mer kvalificerad utrustning, säger Camilla Gustafsson, FMV chef systemledning Logistik.

– Vårt största problem just nu är att leveranstiderna successivt ökar då trycket från omvärlden i övrigt för samma produkter är enormt, vi får räkna med att detta kommer att normaliseras först någon gång under hösten.

Buffra och återfylla

Försvarsmakten upprättar också ett fältsjukhus i Älvsjö.

– När det börjar användas kommer vi också att se vilken materiel som går åt och i vilka mängder. Vi är mycket medvetna om att vi behöver buffra och återfylla i stora volymer för att möta en eskalering under våren, men även senare under hösten, säger Kristofer Hjelmtorp, FMV Logistik sjukvård och basmateriel.

Det sker också ett löpande arbete för att säkerställa att krigsförbandens behov av relevant återfyllnad av sjukvårdsmateriel och medicinsk teknisk utrustning tillgodoses.

– Vi har en beredskap för att svara upp till Försvarsmaktens behov och vi har en bra dialog med industrin vad gäller sjukvårdsmateriel, säger Camilla Gustafsson.

Proaktiva inför nya behov

FMV genomför också ett internt analysarbete för att se vilken annan materiel än den just nu efterfrågade, som vi skulle kunna försörja samhället med. Detta för att vara beredda och proaktiva när det gäller nya behov som lär komma att uppstå.

Sjuksköterska kör sjukhussäng genom en korridor

Förutom stödet till Socialstyrelsen, stödjer FMV också Försvarsmakten med leverans av sjukvårdsmateriel. "Försvarsmakten omfördelar nu en del av sin materiel till den civila sjukvården. Därför har vi dagliga möten för att synka behoven av vad som behöver återfyllas och köpas in", säger Camilla Gustafsson, FMV chef systemledning Logistik.

Publicerad: 2020-03-25

Relaterat