Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Så förbereddes försvarets helikoptrar för Covid-19-patienter

En förfrågan från Socialstyrelsen om försvarets helikoptrar kan vara beredda att transportera svårt sjuka Covid-19-patienter ledde till ett hektiskt arbete under påskveckan och helgen för medarbetare vid FMV och Försvarsmakten.

Strömförsörjning, patientsäkerhet och skydd av besättningen var frågor som behövde lösas liksom hur saneringen efter en transport ska gå till. Foto: Amanda Öberg/Försvarsmakten

Den 5 april fick Försvarsmakten en hemställan om att stödja samhället med transporter av Covid-19 patienter. Patienterna kommer vara nedsövda och intuberade samt uppkopplade. Redan måndagen den 6 april samlades representanter från olika delar av Försvarsmakten och FMV på Helikopterflottiljen i Linköping.

Från FMV var det produktledare, chefsingenjörer, ILS-ingenjörer samt medarbetare från FMV Test och Evaluering. Från Försvarsmakten var det bland annat besättningar, läkare och sjukvårdspersonal samt stabspersonal. Patrik Rydell, enhetschef för Helikopter 16 vid FMV, var en av totalt cirka 50 personer som jobbade med uppgiften.

– Det blev några långa dagar och kvällar, men redan efter fyra till fem dagar började vi närma oss olika varianter på lösning för Hkp14 och Hkp16 som vi kunde jobba vidare med i form av markprover, OPEVAL-processen, riskhantering, med mera.

Arbetet handlade i korthet om att se hur civil sjukvårdsutrustning och sjukvårdspersonal ska kunna placeras i de två helikoptertyperna. Strömförsörjning, patientsäkerhet och skydd av besättningen var frågor som behövde lösas liksom hur saneringen efter en transport ska gå till.

– Det var några hektiska dagar och kvällar men det var fantastiskt att se hur ett kompetent gäng med ett tydligt mål och mandat kan få fram lösningar som fungerar på mycket kort tid, säger Patrik Rydell.

Genom samarbetet är Försvarsmakten redo att lämna stöd till samhället ifall behov skulle uppstå. Nu finns förmågan att kombinera militär och civil utrustning och göra det på ett säkert sätt. Säkert för patienten, säkert för själva flygningen och säkert för personalen.

Publicerad: 2020-04-17

Relaterat