Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Möt våra medarbetare

Madelene Rydén

Madelene Rydén arbetar som strategisk rådgivare vid staben på verksamhetsområde Armémateriel.

– I min roll ingår att hålla samman hela beredskapsarbetet för vårt område. Jag arbetar också med utveckling, planering och intern styrning, men även med hur vi jobbar med rekrytering för att möta kommande behov.

Madelene Rydén är statsvetare med magisterexamen i samhällelig riskhantering och hon har en bakgrund inom politiken. På Försvarets materielverk, FMV, började hon för drygt tre år sedan.

– Jag har alltid varit intresserad av frågor som rör försvar och säkerhet, min utbildning kopplas mot det. På FMV finns väldigt många civila tjänster och vi har en blandning av medarbetare och chefer med militär och civil bakgrund. Det tycker jag är bra. Mitt jobb påverkas inte av att jag är civil, jag får samma goda bemötande inom både FMV och Försvarsmakten, säger hon.

För att FMV ska kunna sköta sitt uppdrag även  i höjd beredskap behöver myndigheten ha en plan för detta.

– Vi har en samhällsviktig verksamhet och den måste vi kunna upprätthålla i alla lägen. Beredskapsplanen handlar om hur vi behöver ställa om vår produktion och hur vi ska organisera oss om vi hamnar i kris eller krigsfara. Då är det helt avgörande att vårt arbete fungerar.

– Nästa år ska verksamhetsområde Armémateriel ta fram en egen beredskapsplan och för att den ska bli bra behöver många bidra med sina kunskaper. I min roll som strategisk rådgivare ingår det att leda, samordna och utveckla det arbetet.

FMV, liksom försvarssektorn i stort, är i en fas av tillväxt där myndigheten under de närmaste åren kommer att behöva rekrytera mycket, eftersom produktionen kommer att öka kraftigt.

– Armémateriel antog nyligen en komptensförsörjningsplan, där vi identifierat de kompetenser som behövs. Jag jobbar med hur vi breddar vår rekryteringsbas och når ut till rätt målgrupp, men också hur vi kan utveckla de medarbetare som redan arbetar hos oss. Det är ett spännande arbete eftersom  vi ska  växa i snabb takt, med rätt kvalitet och rätt kompetenser. Vi har ett mindset där vi är framåtlutade och tänker nytt.

Bidra till att göra samhället säkrare

I våras när coronapandemin bröt ut satte FMV samman en arbetsgrupp för att hantera frågor kopplade till denna. I den gruppen har Madelene haft en ledande roll.  

– Vi måste klara av vårt viktiga uppdrag, det vill säga att leverera materiel och tjänster till Försvarsmakten, samtidigt som vi begränsar smittspridningen. Coronapandemin har inneburit stora förändringar i våra arbetssätt när vi gått över till att arbeta allt mer hemifrån och många frågor har behövt lösas ut, exempelvis uppgraderingar av våra IT-system. Men arbetet har fungerat bra, bland annat för att vi har ett gott ledarskap på FMV och att många vill vara med och bidra.

Madelene trivs bra och för henne är det viktigt att bidra till att göra samhället säkrare.

– Det kanske låter klyschigt, men för mig är det jätteviktigt att mitt jobb leder till något som är viktigt för andra och för samhället. Sverige är i fred, vi har en fungerande demokrati och en fungerande rättsstat. Att kunna försvara det är grunden för samhället. Vad finns det då som är bättre än att bidra till att göra Sverige säkrare, i en tid av negativ utveckling i vårt närområde? Jag känner att mitt jobb är meningsfullt och att jag gör skillnad.

Att det är bra stämning på arbetsplatsen bidrar också till att göra arbetet roligt.

– Jag har väldigt bra kollegor och chefer, vi har stort utbyte och lär av varandra. Det känns att vi är ett lag, säger Madelene Rydén.

Relevant

Vad är du intresserad av?