Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Matteo Perrone

Matteo Perrone har två roller inom FMV:s verksamhetsområde Marin. Dels arbetar han som projektledare inom forskning och teknikutveckling kring undervattenssystem, dels arbetar han som teknisk handläggare med integration av obemannade undervattenssystem.

– Jag skiftar mellan rollerna beroende på vilket projekt jag jobbar med. Det är jättespännande och roligt.

Matteo Perrone

– FMV är en stor, komplex organisation, och jag tror det är ganska unikt att man kan flytta sig mellan olika roller på det här sättet. Inte år för år, utan dag för dag. På ena mötet är jag projektledare, på nästa är jag teknisk handläggare. Flera av mina kollegor jobbar på samma sätt, vilket gör att vi får en bra förståelse för varandra och vad som krävs i de olika rollerna, säger Matteo.

Han är uppvuxen i hamnstaden Genova i Italien och har alltid varit intresserad av sjö och hav. Därför valde han att utbilda sig till ingenjör med inriktning på undervattensrobotik.

För elva år sedan började han arbeta på FMV. I sin roll som projektledare inom forskning och teknikutveckling arbetar han med olika undervattenssystem, bland annat vapen och sensorer.

– Det är en jätterolig roll, jag får jobba med innovation och smarta idéer och jag har mycket kontakt med militär och civil forskning, industrin och Försvarsmakten. Som projektledare arbetar man mycket med planering, kontraktsformer, ekonomi och uppföljning, men jag får också se till att mina kollegor på enheten får inspiration och kan prova och utveckla sina idéer.

– Det är ett väldigt interaktivt arbete, där vi visar Försvarsmakten det vi utvecklat och sedan får de fundera kring sina behov, hur de kan använda den nya tekniken, hur de kan utveckla sin taktik kring den och sedan återkopplar de sina synpunkter till oss. 

Bidra med kunskap

Matteos andra roll är som teknisk handläggare inom integration av obemannade undervattenssystem. Det handlar bland annat om system till den nya ubåten A26, kvalificerade ubåtsjaktmål och torped 47.

– Det är ganska stora projekt, där det är väldigt intressant att vara med. Det finns mycket att lära sig och jag bidrar också med min unika kunskap.

Matteo och hans kollegor jobbar mycket med automatisering av autonoma system under vatten.

– Eftersom det är mycket svårare att kommunicera under vatten än på land, måste systemen kunna fatta vissa beslut på egen hand.

Arbetet handlar också om exempelvis användning av nya system för bottenkartläggning eller integrering av en obemannad fjärrstyrd undervattensfarkost, ROV, i den stora tuben på A26.

– ROV:en kommer tillbaka till ubåten efter avslutat uppdrag, vilket gör att vi också måste ta hänsyn till vilken status den har då - om det är farligt att ta tillbaka den och om den kan ha med sig något som kan påverka ubåten. Det är inte svårt i sig, men det ger ett nytt perspektiv eftersom det är ovanligt att något kommer tillbaka till en ubåt.

FMV jobbar med väldigt komplexa system som kostar miljarder, A26 är ett exempel på det.

– När man ser det utifrån ser man kanske bara tekniken, men den är kopplad till förmågan. Våra system ska vara säkra och fungera i minst 30 år framöver. Då måste de viktiga komponenterna antingen hålla så länge, kunna repareras och finnas att köpa eller kunna ersättas vid behov. När vi ska ersätta en komponent måste vi ta stor hänsyn till att behålla eller förbättra förmågan och att inte påverka funktionen, säkerheten eller, när det gäller ubåtar, påverka balansen i både vikt och volym.

Matteo Perrone trivs bra på FMV och med båda sina jobb.

– Det roliga med mitt arbete är att det är betydelsefullt, att vi kopplar forskning till verklighet och att det finns många delar där jag kan bidra. 

Relevant

Vad är du intresserad av?