Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Victor Ekström

För drygt ett år sedan började Victor Ekström på FMV:s elevingenjörsprogram inom verksamhetsområde Marin.

– Under sex månader fick jag arbeta inom hela marinområdet. Jag fick hoppa runt bland olika projekt, prova flera olika roller och fick också möjlighet att bygga nätverk. På det sättet fick jag en bra förståelse för hur FMV fungerar.

Victor Ekström

Efter avslutat program fick Victor anställning som systemingenjör på vapenavdelningen inom enheten ytstrid.

– Mitt jobb är väldigt brett och vad jag gör beror på vilken fas projektet befinner sig i, säger han.

Ett projekt börjar med att Försvarsmakten har ett behov av till exempel ett vapensystem till ett fartyg.

– Då diskuterar vi med Försvarsmakten vad de behöver och hur vi ska uppnå det, kanske behövs en kanon, raket eller liknade. Efter det går vi till industrin för att se vad som finns och hur vi ska kravställa för att Försvarsmakten ska få rätt pryl för rätt uppgift. Vi har sedan ett kontinuerligt samarbete med industrin där vi diskuterar bland annat lösningar, designbeslut och hur vi ska garantera träffsäkerheten.

När man kommit en bit på väg är det dags att göra olika tester, som till exempel factory acceptance test och harbour acceptance test.

– Då är det bara att ta på sig snickarbrallorna och åka ut. Jag tycker om den här blandningen mellan att sitta på kontoret och att få åka ut i verksamheten, säger Victor.

Han tycker även om blandningen av olika slags projekt och av gamla och nya system.

– Ena dagen åker jag till Karlskrona för att räkna salutpjäser, vilket är ett gammalt system. Andra dagen jobbar jag med ny front edge teknologi, till exempel inom datastyrda eldledningssystem eller IT-och reglerteknik, där utvecklingen går väldigt fort. Jag lär mig mycket under arbetets gång och det är kul.

Från ax till limpa

Att få vara med i ett projekt från ax till limpa, att ha helikopterperspektiv och att tydligt se hur det man gör påverkar helheten, tycker han också om.

– Jag får väldigt bra feedback och det är öppna dörrar med andra delar i projektet. Därför vet jag att om jag gör det här inom mitt område, så påverkas det här, i det här stadiet, i den plattform vi jobbar med. Jag känner att det jag gör är viktigt.

– På FMV får man också eget ansvar fort, jag jobbar självständigt, styr min egen tid och ser till att jag kommunicerar med andra i projektet. Det ställer en del krav på mig som individ, men om man gillar det så är FMV en bra arbetsplats.

Vänlig stämning

Som nyanställd uppmuntrades Victor att gå runt och prata med sina kollegor och att ställa frågor.

– FMV är en stor organisation som styrs av många regelverk, det tar tid att lära sig allt. Man förlitar sig också i mångt och mycket på sina medarbetares kompetens, istället för att ha allt nedskrivet, vilket är på gott och ont. Men det är högt i tak och vänlig stämning och det är aldrig någon som sagt att det här borde du kunna.

– Jag tror att en nyckelframgång till den här typen av verksamhet, med komplexa upphandlingar och regelverk och där man arbetar med ny teknik, är att man har stöd på arbetsplatsen. Att känna att vi hjälper varandra och att man inte är ensam. Vi har ett gott kamratskap och det är viktigt för mig. Det finns också en yrkesstolthet i att vi hjälper till att försvara Sverige, säger Victor Ekström.

Relevant

Vad är du intresserad av?