Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

JAS 39 Gripen

Exportkunderna bidrar till ett vassare Gripensystem

Fokus på nöjda exportkunder accelererar utvecklingen i Gripenprogrammet. Det är så Sveriges exportaffärer bidrar till att öka den svenska förmågan.

FMV levererar stridsflygförmåga

I taket på hangaren flygbasen utanför Čáslav i centrala Tjeckien hänger den svenska och den tjeckiska flaggan bredvid varandra. Lite längre bort hänger natoflaggan. Tjeckien leasar gripensystemet av Sverige sedan 2005 och det är FMV som ansvarar för leverans och drift, av allt från själva flygplanen, underhålls- och utbildningssystem till uppgradering och support.

Vid en leasingaffär ansvarar FMV för att leverera förmåga. Det är stor skillnad mot att till exempel sälja systemet och sedan ha supportkontrakt.

Till skillnad från de flesta andra projekt inom FMV, som utvecklar och levererar materiel till den svenska försvarsmakten, kan en exportkund bestämma sig för att välja någon annan leverantör än FMV. Det handlar om att leverera kvalitet varje dag och säkerställa att kunden är nöjd med leveransen.

Gripen Tjeckien är ett väletablerat projekt, med över femton år i driftsfas och senast, under 2022, levererande FMV uppgraderingar och tjänster till det tjeckiska flygvapnet. Flygplanen och stödsystemen genomgick då en uppgradering till senaste versionen av gripensystemet.

 Gripen lyfter från flygbasen utanför Čáslav i centrala Tjeckien.

Ett tjeckiskt gripenplan lyfter från flygbasen utanför Čáslav i centrala Tjeckien. Foto FMV.

Underhåll vid Čáslav-basen i Tjeckien

I den dagliga driften levererar FMV med stöd av Försvarsmakten bland annat support och poolingtjänster av utbytesenheter till det tjeckiska flygvapnet.

Två tjeckiska stridsflygplan Gripen patrullerar Baltiskt luftrum i samband med Natouppdrag.

Två tjeckiska stridsflygplan Gripen patrullerar Baltiskt luftrum i samband med Natouppdrag.

Delade kostnader

För Sverige innebär exportkunder flera fördelar. Rent ekonomisk utgör de tydliga plusaffärer men kanske ännu viktigare för svensk försvarsförmåga är vinsterna i form av erfarenhet och utveckling.

När exportkunder kommer med önskemål och krav gagnar det även den svenska Försvarsmakten. Eftersom affärerna är viktiga får exportkundernas önskemål och tidsplaner ofta styra. Det kan handla om önskemål om utveckling som man inte kommit till skott med i Sverige. På det sättet uppgraderas de svenska flygplanen med förmågan tidigare än annars och dessutom till en lägre kostnad.

Samtidigt gagnas även Tjeckien av samarbetet med Sverige. De har fått tillgång till ett system som är unikt om man ser till levererad förmåga i relation till kostnad.

Till skillnad från de fåtal andra stater som exporterar stridsflygplanssystem, som USA eller Frankrike, exporterar inte Sverige försvarsmateriel av säkerhetspolitiska skäl. Syftet med att exportera Gripen är att sänka kostnaderna för det svenska försvaret genom att vara så många användare av systemet som möjligt som delar på kostnaderna. Det är en stor skillnad mot andra länder som ofta gör det för att knyta försvarsallianser.

Utbytesenheter ökar tillgängligheten

I den dagliga driften levererar FMV med stöd av Försvarsmakten support och poolingtjänster till det tjeckiska flygvapnet. Tanken med pooling av utbytesenheter är att istället för att montera ur en apparat för underhåll eller reparation och sedan vänta på att montera tillbaka samma apparat i flygplanet, så byter man ut den mot en hel utbytesenhet. På så sätt kan man snabbt få flygplanet i luften igen. Underhållet eller reparationen av den utbytta apparaten kan sedan göras utan att påverka tillgängligheten på flygplanet.

Tjeckien har flugit Gripen sedan 2005. Under uppbyggnadsfasen före 2005 låg fokus på att leverera ett Gripensystem som skulle passa in i den tjeckiska infrastrukturen. Ett område var bland annat att översätta den svenska underhållsdokumentationen till engelska.

Tjeckien har stegvis tagit över

När tjeckerna började sin flygverksamhet flyttades FMV:s fokus till att få alla tänkta supporttjänster att fungera som det var tänkt. Det gällde allt från svensk supportgrupp och transporter av delar från Sverige till hanteringen av utbytesenheter och reservmaterielförsörjning. Allt eftersom tjeckerna fick mer erfarenhet av Gripensystemet har supporttjänsterna kunnat minska och tjeckerna stegvis tagit över mer av verksamheten själva.

Fakta

Leasingavtalet mellan Sverige och Tjeckien omfattar tolv Gripen C (ensitsigt) och två Gripen D (tvåsitsigt). FMV levererar en komplett förmåga där allt ingår:

  • Flygplan
  • Utbildning
  • Simulatorer
  • Planeringsverktyg
  • Logistik
  • Reparation och underhåll
  • Verktyg
  • Support
  • Integration av övriga system

Uppgradering av version 20 av Gripen i Tjeckien

Under 2022 uppgraderades de tjeckiska flygplanen till senaste versionen av gripensystemet. I den tjeckiska uppgraderingen ingick bland annat robusthetsförbättringar och ny INS/GPS.

Timeline – Gripen Tjeckien

2004: Påskrivet leasingavtal mellan Tjeckien och Sverige. Gällde 2005 – 2014.

2005: Det första Gripen planet landade på basen i Čáslav i april 2005. Från juli samma år ersatte Gripen Tjeckiens gamla MIG-21:or i incidentberedskapen.

2015: Undertecknades ett nytt avtal som gäller till 2027 med option på förlängning till 2029.

2018: Uppgradering av Gripenplanen till version 20.

2022: Uppgradering till senaste editionen av version 20.

Publicerad: 2020-03-05