Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

JAS 39 Gripen

Kontinuerlig utveckling

Under våren 2016 uppgraderades de svenska JAS C/D39 Gripen-flygplanen till version 20. JAS 39E Gripen kommer att också ha möjlighet till den här typen av kontinuerlig utveckling inom både hård- och mjukvara vilket ger en snabbare utvecklings- och anpassningsförmåga.

Intelligent robot

I och med version 20 ombeväpnades Gripen med den långräckviddiga radarstyrda jaktroboten Meteor. Roboten samverkar med flygplanets sensorer och stödsystem för att upptäcka och avvärja fientligt flyg. Framdrivningen sker med ramjetmotor, vilket till skillnad från konventionell krutraket ger längre räckvidd.

Ramjetmotorn i roboten möjliggör ett beteende i luften som fienden upplever som mer oförutsägbart. Det gör Meteor svårare att undvika än robotar som drivs av konventionella krutraketer.

Utveckling i samverkan

Meteor har utvecklats i samarbete mellan Sverige, Italien, Spanien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Eftersom Sverige och Saab kunde erbjuda den snabbaste integrationen på ett flygplan har JAS 39 Gripen fungerat som den primära provplattformen under utvecklingstiden.

Under hela Meteorprojektet på FMV har man arbetat nära både Saab, som genomfört provskjutningarna och FMV Test och Evaluering, T&E, som stöttat med projektledning, provledning och flygförare.

FMV T&E stöttade även projektet genom att göra tidiga bedömningar av provbehov, sedan genom analys av provresultat från Saabs provverksamhet och slutligen med att genomföra en validering av slutresultatet. Många av provskotten sköts också vid FMV T&E:s provplats i Vidsel i Norrbotten.

En rad nya förmågor

Version 20, som är den största uppgraderingen av JAS 39-systemet, innehåller inte bara Meteor. Bland annat integreras också Small Diameter Bomb, SDB. Ett precisionsvapen för markmål som flygplanet släpper från ett stort avstånd. Vapnet laddas med måldata från flygplanet och styr sedan själv mot målet.

CBRN-skyddet stärks också i och med version 20. Det nya skyddet mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot, skyddar piloten i kontaminerade miljöer under uppdrag och gör det möjligt för markpersonal att effektivt sanera flygplanet när det väl landat.

En annan nyhet är anti-markkollisionssystemet. Hög G-belastning under flygningen kan göra piloten medvetslös under kortare stunder. För att undvika att flygplanet går i marken integreras nu ett system som ska förhindra det, Ground Collision Avoidance System, GCAS. Systemet tar själv över och styr upp från marken om flygplanet är på väg att krascha.

Några nya förmågor i version 20

Meteor
Långräckviddig radarstyrd jaktrobot. Samverkar med flygplanets sensorer och stödsystem för att upptäcka och avvärja fientligt flyg. Drivs av ramjetmotor, vilket gör den betydligt svårare att undvika.

SDB, Small Diameter Bomb
Ett precisionsvapen för markmål som flygplanet släpper från ett stort avstånd. Vapnet laddas med måldata från flygplanet och styr sedan själv mot målet.

CBRN-skydd
Det nya skyddet mot CBRN, kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot, skyddar piloten mot kontaminerade miljöer under uppdrag och gör det möjligt för markpersonal att effektivt sanera flygplanet när det väl landat.

GCAS, Ground Collision Avoidance System
Automatiskt system som ska förhindra kollision mot marken vid okontrollerat flygläge