Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

JAS 39 Gripen

Mer fakta om JAS 39 Gripen

JAS 39 Gripen var och är ett utvecklingsprojekt i teknikens framkant. Troligen är projektet det mest avancerade utvecklings-projektet hittills inom svensk industri. En stor del av arbetet innebär utveckling och tillämpning av ny teknik inom många områden.

JAS på startbanan på vintern

Jakt, attack och spaning i ett flygplan

Det började på 1970-talet med studier kring en ersättare till stridsflygplanet Viggen. Visionen var att få till ett enhetsflygplan för jakt-, attack- och spaningsuppdrag.

Tunnan, Lansen, Draken och Viggen har samtliga tillverkats i olika versioner för olika uppgifter. Beteckningarna AJ 37, JA 37 och AJS 37 antyder att Viggensystemet kom en bit på väg mot att förverkliga visionen.

Vid projekteringen var målet att hitta en optimal kombination av egenskaper som svarade mot de uppställda kraven. Viktiga delar visade sig vara rörlig nosvinge i kombination med ett elektroniskt styrsystem. Det uppfyllde inte endast kraven just då utan ökade också möjligheterna för framtida okonventionella lösningar.

I JAS 39 Gripen har FMV lyckats samla funktionerna för jakt, attack, spaning i ett och samma stridsflygplan. Resultatet har blivit ett litet, bränsleekonomiskt stridsflygplan med förenklat underhåll och hög tillgänglighet. Det medför att kostnaden för varje flygtimme och den totala livstidskostnaden blir lägre än för andra liknande flygplanssystem.

JAS 39C/D Gripen

Mått
Längd 14,9 m
Spännvidd 8,4 m
Höjd 4,5 m
Vingyta 30 m2
Spårvidd 2,4 m
Hjulbas 5,2 m

Vikt
Starttomvikt ca 7 000 kg
Max yttre last fördelade på åtta balkar 5 300 kg
Max startvikt 14 000 kg

Prestanda
Max fart Mach 2
Max fart Mach 1,2
(vid havsytan)
Räckvidd >3 000 km
Belastning 9 G
Startsträcka 400 m
Landningssträcka 500 m
Tid till 30 000 fot <1 min

Bränsle
Internt 3000 l
Extra tank 1000 l