Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Certifierade skyddsprofiler

Secure Messages Protection Profile

Secure Messages Protection Profile v. 1.1 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är sedan den 18 december 2018 certifierad av CSEC. Certifieringen erkänns inom CCRA, EA MLA och SOGIS.

Certifierings ID CSEC 2018004
Giltighet CCRA, EA MLA och SOGIS
Produktnamn Secure Messages Protection Profile v. 1.1
Produktkategori Protection Profile
Produktsäkerhetsdeklaration,
Security Target
Protection Profile v1.1
Assuranspaket EAL3 + ALC_FLR.2
Certifieringsdatum 2018-12-18
Certifieringsrapport Certification Report Secure Messages PP (pdf)
Certifikat

Certificate CCRA Secure Messages PP(pdf)

Certificate EA MLA Secure Messages PP(pdf)

Certificate SOGIS Secure Messages PP(pdf)

Sponsor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utvecklare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Evalueringsföretag atsec information security AB