Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC)

Certifierade skyddsprofiler (Protection Profiles)

CSEC förbättrar cybersäkerheten i vår omvärld med att öka och stärka tryggheten inom IT-säkerhet. För Sverige i tiden.