Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

FMV levererar den första eldenheten i Luftvärnssystem 103 Patriot

Den första av fyra eldenheter i Sveriges nya luftförsvar, Luftvärnssystem 103 Patriot, har överlämnats till Försvarsmakten. Vid ceremonin på Lv 6 i Halmstad deltog bland annat försvarsminister Peter Hultqvist.

Mikael Frisell, chef Armémateriel vid FMV, här till höger i bild, överlämnar den första eldenheten i Luftvärnssystem 103 till arméchefen generalmajor Karl Engelbrektsson. Foto: Stefan Bratt.

Luftvärnssystem 103 Patriot med PAC 3-robotar. Foto: Stefan Bratt.

Radarenhet till Luftvärnssystem 103. Foto: Stefan Bratt.

När Försvarets Materielverk nu överlämnar den första av fyra eldenheter, inkluderar det även en stridsledningscentral, spanings- och eldledningsradar, elverk och lavetter. Till materielen hör även de fordon som bär de olika komponenterna och de två typer av robotar som systemet avfyrar. Överlämningen skedde under torsdagen den 18 november på Luftvärnsregementet i Halmstad.

–  På tre år efter kontraktsskrivningen har vi satt samman och levererat den första kompletta eldenheten, det är på rekordkort tid och något jag är mycket stolt över, säger Mikael Frisell, chef Armémateriel vid FMV.

Leveranserna av materielen till Patriotsystemet har skett löpande  under våren och sommaren 2021 och sedan dess har FMV tillsammans med Försvarsmakten och leverantören genomfört verifiering och validering av materielen. Samtidigt har Försvarsmaktens personal utbildats på systemet, något som också fortsätter under kommande år.

–Framgångsfaktorerna är tydliga mål och en suverän support från olika delar av FMV och från Försvarsmakten, vi arbetar mot samma mål och är öppna och transparenta, säger Mikael Frisell. Jag vill lyfta det nära samarbete vi har haft, inte bara mellan våra svenska myndigheter, utan också med den amerikanska staten och leverantören.

Återstående tre eldenheter kommer FMV att leverera och sedan tillföras krigsorganisationen löpande, Försvarsmaktens båda luftvärnsbataljoner utrustas med Patriot fram till 2025 då systemet ska ha full operativ förmåga.

-Vi ska fortsätta arbeta i samma anda med de kommande leveranserna och med det kommande arbetet att integrera systemet i det svenska luftförsvaret, säger Mikael Frisell.

Sveriges investering i det medelräckviddiga luftvärnssystemet Patriot är en av de enskilt största satsningarna som nu sker inom försvaret. Luftvärnssystem 103, som systemet benämns i Försvarsmakten, är ett avancerat luftförsvarssystem som klarar att bekämpa mycket snabba ballistiska missiler, kryssnings- och attackrobotar.

Projekt Luftvärnssystem 103

Utbildning på nya luftvärnet

Systemtester 

I samband med att FMV överlämnade den första eldenheten i Luftvärnssystem 103 till Försvarsmakten i ett blåsigt och grått Halmstad berättade chefen för Armémateriel vid FMV, Mikael Frisell, på en minut hur de tre åren med projektet har varit. 

Försvarsmaktens reportage från överlämningen