Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV testar eldenhet till Sveriges nya luftvärn

I våras tog FMV emot den första eldenheten i Luftvärnssystem 103, Patriot, som FMV anskaffar för det svenska försvaret. Just nu byggs systemet upp inför de tester som ska genomföras under hösten.

US SICO personal o FMV testladdar lavetten

US SICO och FMV:s svenska personal går tillsammans igenom all materiel som levererats. Nu har man kommit så långt att man satt samman och ”laddat” en lavett med robot 103 (laddblind). Här är tre av fyra robotar uppe på lavetten, nu ska de bara fixeras med rätt muttrar och avfyrningskablar kopplas in. Foto: Carl Sjöstrand, Försvarsmakten.

Finlir på lavetten

Nu är det lite finlir för att fixera den tredje roboten innan den sista ska lyftas på lavetten. Foto: Carl Sjöstrand, Försvarsmakten

Robot styrs in med hjälp av rep

Samtidigt som kranoperatören lyfter och svänger på kranen hjälper några medarbetare till att styra fram och bakdel på robotlådan, med hjälp av rep, så att den hamnar rätt. Foto: Carl Sjöstrand, Försvarsmakten.

Sista roboten lyfts på lavett

En av de amerikanska teknikerna visar med handrörelser hur kranoperatören ska styra. Foto: Carl Sjöstrand, Försvarsmakten.

Under sex veckor i höst kommer den amerikanska leverantören, under ledning av US Government, tillsammans med FMV och med stöd av Försvarsmakten, att genomföra System Integration Check Out, SICO.

– Vi är nu i den inledande fasen, där vi bygger upp systemet inför kommande tester. Vi går igenom varje liten del, testar dem och ser att de fungerar som de ska. Vi kontrollerar också att de fungerar tillsammans när vi sätter ihop systemet. På det här sättet skapar vi förutsättningar inför slutliga tester, säger Henrik Bergqvist, ställföreträdande chef för FMV:s del i SICO.

Försvarsmakten bidrar med bland annat systemoperatörer och fordonsförare.

– De är med och ser hur arbetet går till och får möjlighet att känna på materielen. I november planerar vi att lämna över den första eldenheten till Försvarsmakten.

Öva laddförfarandet

På den första lavett 103, som nu är klar, kan man montera en Empty Round Trainer, ERT. Det är en blindrobot som gör att man kan öva på laddförfarandet.

– Vi sätter ihop systemet och ser att det fungerar. Efter det kan man göra en överföring av roboten och montera den. Vid de kommande proven ser vi om det fungerar korrekt när man laddar den. 

Arbetet flyter på bra och ännu så länge utan större problem.

– Vi är många som jobbar på för att få det så bra som möjligt och vi ligger före eller på tidplanen. Amerikanerna är mycket nöjda med stödet de får av FMV och av luftvärnsregementet i Halmstad, säger Henrik Bergqvist.

Publicerad: 2021-08-16