Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Vad är du intresserad av?

CSEC:s Publications är dokument som riktar sig till allmänheten. I dessa dokument beskrivs regelverk, processer och aktörer som verkar inom den svenska certifieringsordningen.

Beskrivning av innehåll  

Översikt över CSEC:s certifieringsordning inom CCRA och SOG-IS

EP-001 Scheme Overview

Evaluering och certifiering


EP-002 Evaluation and Certification

Vidmakthållande av certifikat


EP-003 Assurance Continuity

Licensiering av ITSEF, krav och procedurer enligt den nya modellen


EP-004 Licensing of Evaluation Facilities

CSEC:s kvalitetsmanual


EP-007 Quality Manual

CSEC:s prislista

EP-008 Charges and Fees

Licensrapport

EP-016 Licensrapport - Blankett

Regler för användning av CSEC:s varumärke


EP-070 Conditions for use of trademarks

Regler för den externa referensgrupp som granskar CSEC


EP-103 Terms of reference for the Scheme Advisory Comittee

CSEC:s köpolicy


EP-184 Policy for Certification Queues

CSEC:s kryptopolicy


EP-188 Scheme Crypto Policy

Evalueringsarbete utomlands


EP-191 Cross Frontier Evaluation
Ansökan certifiering - Blankett EP-196 Certification Application with Terms - Form

Ansökan certifiering inom FMV - Blankett

EP-199 Certification Application with Terms (FMV) - Form (word)

 

E-post: csec@fmv.se

Publicerad: 2019-12-09

Läs mer om evaluering och certifiering