Dokumentbibliotek

En uppdatering av det svenska schemat har publicerats och gäller från den 6 mars 2020. Uppdateringen har version 1.23.1 och avser följande ändringar:

SP-001 Scheme Overview.(Pdf)

 • Editorial changes regarding Swedacs removal of STAFS 2007:20 and STAFS 2007:21.
 • Latest version ISO17025.
 • CCRA removal of CCIMB.

 

SP-004 Licensing of Evaluation Facilities.(Pdf)

 • Clarification in chapter 4 that there are requirements not only for application but also for maintenance of different Evaluator statuses.
 •  

SP-007 Quality Manual.(Pdf)

 • Changes regarding CCRA removal of CCIMB interpretations.
 • Editorial changes including Swedacs removal of STAFS 2007:20 & 2007:21, references to FMV internal documents and FMV VHL

 

SP-008 Charges and Fees v25.0.(Pdf)

 • Updated licensing- and certification-fees. Discount added.

 

SP-016 Licensrapport - Blankett.(Pdf)

 • Information about valid ISO-certificates added and minor editorial changes made.

 

SP-103 Terms of reference for the Scheme Advisory Comittee.(Pdf)

 • Changes regarding statement of CSEC impartiality at SAC-meeting

 

SP-196 Certification Application with Terms - Form.(Pdf)

 • Checkbox for certifications including new supporting documents added.
 • Checkbox checked regarding EA-MLA certificates, now always included.

 

SP-199 Certification Application with Terms (FMV) - Form.(Pdf)

 • Checkbox for certifications including new supporting documents added.
 • Checkbox checked regarding EA-MLA certificates, now always included.

 

 

Aktuell release note

Release notes for Scheme Publications QMS 1.23.1.(Pdf)

 

En uppdatering av det svenska schemat har publicerats och gäller från den 14 oktober 2019. Uppdateringen har version 1.23 och avser följande ändringar:

 • Evalueraren ska skicka en lista på supporting documents med ansökan och med evalueringsrapporter.
 • Irrelevanta dokument borttagna som ansökningskrav för Certificate Maintenance.
 • "EAL4-only" inlagd som klausul. Paragraf tillagd som förklarar att det är tillåtet att lägga kryptografisk implementation i miljön på EAL 4 och uppåt, eller om implementationen är fullständigt evaluerad av evalueringen som om det vore en del av TOE.
 • Redaktionella ändringar i flera dokument.

Ändringar har förts in i följande dokument:

SP-001
SP-002
SP-007
SP-188

Dessa finns länkade nedan.

Aktuell release note

Release notes for Scheme Publications QMS 1.23

Certifieringsordning - Scheme Publications

CSEC:s Scheme Publications är dokument som riktar sig till allmänheten. I dessa dokument beskrivs regelverk, processer och aktörer som verkar inom den svenska certifieringsordningen.

Beskrivning av innehåll  

Översikt över schemat

SP-001 Scheme Overview

Evaluering och certifiering

SP-002 Evaluation and Certification

Vidmakthållande av certifikat

SP-003 Assurance Continuity

Licensiering av ITSEF, krav och procedurer enligt den nya modellen

SP-004 Licensing of Evaluation Facilities

CSEC:s kvalitetsmanual

SP-007 Quality Manual

 CSEC:s prislista

SP-008 Charges and Fees v24.0

Regler för användning av CSEC:s varumärke

SP-070 Conditions for use of trademarks

Regler för den extrerna referensgrupp som granskar CSEC

SP-103 Terms of reference for the Scheme Advisory Comittee

CSEC:s köpolicy

SP-184 Policy for Certification Queues

CSEC:s kryptopolicy

SP-188 Scheme Crypto Policy

Evalueringsarbete utomlands

SP-191 Cross Frontier Evaluation