Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Dokumentbibliotek

Klagomål

Certifieringsorganet dokumenterar och utreder alla formella klagomål som är riktade mot certifieringsaktiviteter där certifieringsorganet är ansvarigt. Om du önskar framföra ett klagomål, vänligen kontakta CSEC via mejl, csec@fmv.se. Mer information finns att läsa i EP-007.

Beskrivning av innehåll Dokument (öppnas i nytt fönster)

Beskrivning av process för klagomålshantering

EP-007 Quality Manual

Blankett för överklagan av beslut på klagomål

EP-092 Appeal Report - Form