Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

”Det är roligt att jobba med konsultinköp”

När FMV har behov av tillfällig resursförstärkning eller kompetenser som vi inte har själva, upphandlar FMV Marknad och Inköp konsulter för att stötta verksamheten.

– Vi köper in ganska många olika typer av konsulter, bland annat tekniska konsulter och konsulter inom IT, management, miljö och bemanningskonsulter, säger Joakim Hagelberg, tillförordnad kategoriledare för tekniska konsulter, avdelning Gemensamt vid FMV Marknad och inköp.

Ett konsultinköp tar sin början i att verksamheten har ett behov av externa resurser. Det kan handla om tillfälliga resursförstärkningar inom materielprojekten när egna resurser saknas, exempelvis stöd vid kravställning och leveranskontroll. Det kan också handla om kompetenser till stöd vid byte eller anpassning av IT-system. 

Vi vill ha en god ramavtalstäckning och jobba effektivt med avrop för att omhänderta verksamhetens behov.

Joakim Hagelberg
tillförordnad kategoriledare för tekniska konsulter vid FMV Marknad och inköp

Samordna behov

Marknad och Inköp, avdelning Gemensamt, eftersträvar att samordna konsultbehoven i så hög grad som möjligt. Helst för hela FMV, annars inom det aktuella området. De upphandlar enligt gällande regler för offentlig upphandling och de riktlinjer som är framtagna för FMV.

– Vi arbetar för att lyfta upphandlingar till en strategisk nivå, genom att tillsammans med verksamheten göra förarbeten och analysera behovet. Med det underlaget som grund kan vi gå vidare till upphandling, där vi eftersträvar ramavtal med god användbarhet. En utmaning, när vi samordnar behovet, kan ibland vara att finna en tydlig ägare i verksamheten.

I dialogen med verksamheten stöttar avdelningen med rådgivning om hur man bör täcka behovet och samtidigt säkerställa affärsmässigt bra och trygga kommersiella villkor.

– Därför jobbar vi metodiskt och med hög grad av struktur. Det är också viktigt att konkretisera behovet, att tänka på vad det är som ska utföras och vilken kompetens vi behöver. För att främja rätt kompetens på rätt uppdrag, jobbar vi med konsultnivåer där vi kravställer och upphandlar kompetens i olika nivåer. Sedan beställer vi efter verksamhetens behov. Vi behöver även ta hänsyn till samordning av behoven, kompetensöverföring, beredskap, och försörjningstrygghet. Fokus är framförallt på leveransen, inte på en enskild konsult. 

Serviceinriktad och pedagogisk

Som upphandlare inom konsultområdet behöver man vara serviceinriktad för att kunna hjälpa till att ta fram bra kravställningar, man har många kontaktytor och uppdragsgivare. Det är viktigt att de som upphandlar jobbar tillsammans med inköpare, så att de blir tidigt insatta i vad som kan köpas in via ramavtalet. Inköparna stöttar sedan beställare med avrop från ramavtalen.

– Det är också bra att vara pedagogisk för att kunna förmedla råd och tillvägagångssätt i upphandling. När en inköpare ska göra avrop från ett ramavtal behöver man kunna förklara vad som finns paketerat i det, säger Joakim.  

Han tycker att det roligaste med jobbet är att det är omväxlande, att man har många kontaktytor och dialoger.

– Vi försöker stötta verksamheten genom att förstå behovet, jobba effektivt och kontinuerligt minska ledtider. Vi ska bidra till att säkra FMV:s leveranser till Försvarsmakten, säger Joakim Hagelberg.

Publicerad: 2023-01-20