Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Det första svenska GlobalEye-flygplanet har landat i Sverige

I juni 2022 tecknade FMV avtal med Saab om köp av två spanings- och ledningsflygplan. Flygplanen, som får den svenska beteckningen S 106, är en vidareutveckling av Saabs GlobalEye, vilket innebär att de är anpassade för svenska försvarsuppgifter och internationell samverkan. Nu har det första planet landat på svensk mark.

– Det är en businessjet av typen Bombardier Global 6000, som ska byggas om till ett spanings- och ledningsflygplan med den karakteristiska radarn på taket, säger Nils Schroeter, projektledare FMV.

Foto: Stefan Kalm/Saab AB

Foto: Stefan Kalm/Saab AB

De nuvarande spanings- och ledningsflygplanen, med benämning S 100/ASC890, har funnits i olika versioner i Försvarsmakten sedan sent 1990-tal och används för att övervaka luftrummet. Dessa plan tas ut ur service om några år och ska därför ersättas av det nya flygplanet S 106.

– S 106 kan inte bara flyga mycket längre och högre än de nuvarande planen, utan Försvarsmakten kommer också att få en ny förmåga med systemen som är inne i flygplanen. Det blir en game changer i hur man kan uppträda, säger Nils Schroeter. 

För FMV markerar ankomsten av det första planet en övergång från fasen där man fokuserade på design och vilka förmågor planet ska ha, till att det nu byggs.

– Nu blir det vi har tänkt och diskuterat med Försvarsmakten och Saab verklighet. Det har hittills varit mycket pappersarbete, men nu finns det något vi kan gå fram och ta på. Vi känner en stolthet i att bidra till att Försvarsmakten får en ny förmåga, som dessutom är efterfrågad av våra internationella samarbetspartners och framtida allierade i Nato, säger Nils.

Under de närmaste tre åren kommer Saab att bygga om flygplanen så att de motsvarar den beställda konfigurationen.

– Det Saab gör är imponerande. De kommer att plocka isär stora delar av flygplanet, till och med såga av och ersätta vissa delar. Sedan kommer de bygga om och testa. Det första svenska GlobalEye planet kommer att flyga om drygt två år och därefter ska det genomgå flygprovsprogrammet i ett år, säger Nils Schroeter.

– Vi har en klar och tydlig målbild och det är att leverera en produkt av världsklass till Försvarsmakten, säger Elisabeth Haglind, avdelningschef transport och specialflyg FMV.

Publicerad: 2024-01-26