Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Avtal med Finland om gemensam upphandling av eldhandvapen och tillhörande teknik

Sverige och Finland har tecknat ett avtal om upphandling av eldhandvapensystem.

För Sverige undertecknades överenskommelsen av chefen för Armémateriel vid Försvarets materielverk , brigadgeneral Mikael Frisell, och för Finland av chefen för Försvarsmaktens logistikkommando, generalmajor Kari Renko.

-Genom den här överenskommelsen skapar vi förutsättningar för att genomföra gemensamma upphandlingar av en familj av eldhandvapen och tillbehör som ska användas av båda länderna, säger brigadgeneral Mikael Frisell.

Avtalet specificerar vilka vapen som avses och praktiska åtgärder i samband med kommande upphandlingar av soldaters vapensystem och tillhörande teknik.

Målet är att förbättra interoperabiliteten mellan Finland och Sverige, inklusive försörjningstrygghet inom materielområdet för bägge länderna.

-Det här visar verkligen att försvarsmaterielsamarbetet mellan Finland och Sverige går framåt, säger generalmajor Kari Renko.

Inspektören för det finska infanteriet, överste Rainer Peltoniemi och chefen för vapenavdelningen på FMV, Per Norgren, är glada att samarbetet mellan Finland och Sverige har formaliserats när det gäller soldatburna system. De betonar särskilt betydelsen av de tydliga riktlinjerna för genomförandet av de båda ländernas eldhandvapenprojekt.

Mikael Frisell och Kari Renko signerar

Avtalet om eldhandvapen undertecknades av chefen för Armémateriel vid Försvarets materielverk , brigadgeneral Mikael Frisell, och för Finland av chefen för Försvarsmaktens logistikkommando, generalmajor Kari Renko.