Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

EU:s sjukvårdslager i Sverige aktiveras för första gången

I somras anskaffade FMV medicinteknisk utrustning till EU:s svenska krisberedskapslager. Nu har stödet aktiverats för första gången. 80 ventilatorer skickades nyligen till Lettland, som har en mycket ansträngd situation med anledning av pandemin och många patienter inlagda på sjukhus.

– Aktiveringen av EU:s civilskyddsmekanism genom rescEU visar att behovet av medicinteknisk utrustning för bekämpandet av Covid-19 fortsatt behövs. Att utrustning som anskaffats av FMV skickas till våra grannar i Lettland är för oss i projektet en bekräftelse på att vårt intensiva arbete med att färdigställa lagret före utsatt tid, just för att vara redo för en sådan här situation, var viktigt och nödvändigt. Trots omständigheterna känns det tillfredsställande att ventilatorer från det svenska lagret nu kan komma till nytta och rädda liv. Under utlåningen kommer vi kontinuerligt att inhämta erfarenheter så att vi kan fortsätta att utveckla rutinerna inom projektet här på FMV, men också i samarbetet med vår leverantör, våra partners MSB och Socialstyrelsen och inte minst i den fortsatta relationen med EU, säger Louise Johansson, FMV Marknad och Inköp, som är projektledare för rescEU-projektet på FMV.

Fakta EU:s beredskapslager rescEU

  • Lagret i Kristinehamn är ett av EU:s nio krisberedskapslager, som finansieras med EU-medel. Här lagerhålls sjukvårdsmateriel, så som ventilatorer och personlig skyddsutrustning, som ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven
  • I Sverige är det tre myndigheter som samverkar för att upprätta lagret. Socialstyrelsen sätter regelverk och rekommenderar vilka volymer lagret ska innehålla. FMV kravställer materielen, skriver de tekniska specifikationerna samt upphandlar och ansvarar för kvalitetssäkring och leveranskontroll. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lagerhåller och distribuerar materielen samt ansvarar för dialogen med EU

Publicerad: 2021-11-08