Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV beställer lastbilar från Scania och Volvo

För att täcka Försvarsmaktens behov beställer FMV uppemot 300 lastbilar av olika slag, med optioner på ytterligare 260 fordon, från Scania och Volvo. Kontrakten är värderade till cirka 460 miljoner kronor och planerad levereras är under 2023-2024.

Flaklastbil med bakgavellyft. Foto: Volvo.

Rullflaklastbil. Foto: Volvo

Skåplastbil. Foto Scania.

De nu beställda lastbilarna ska täcka behov av underhållsfordon, utan större specialanpassning, i logistikkedjan för samtliga förband. Beställningen görs från ett befintligt ramavtal, men i förnyad konkurrens.

– Sedan tidigare i år finns ett nytt ramavtal för anskaffning av icke-militariserade tunga lastbilar med leverantörerna Scania och Volvo, säger Roger Hillerbo, programledare tunga hjulfordon, FMV.

Leverantörerna fick under hösten lämna anbud i enlighet med de villkor som angavs i ramavtalet och i beskrivningen i det nya förfrågningsunderlaget. Utifrån det beställer FMV nu tre typer av lastbilar från Volvo och en från Scania.

Från Volvo:

  • 150 rullflakslastbilar 6x6, med option på ytterligare 150
  • 60 flaklastbilar 4x4 med bakgavellyft, med option på ytterligare 60
  • 8 flaklastbilar 8x2 med kran

Från Scania:

  • 50 skåplastbilar 6x6, med option på ytterligare 50

Publicerad: 2022-11-24