Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV beställer maskinvara till markledningssystemet

FMV har beställt maskinvara till LSS Mark av Saab. Maskinvaran ska installeras och användas i markstridsförbandens mobila plattformar. Ordervärdet är cirka 222 miljoner kronor och leveranser kommer att ske under 2022-2023.

Inom Försvarsmakten pågår ett arbete med att genom digitalisering öka förmågan till ledning och lägesuppfattning hos i första hand markförbanden. Den nu aktuella beställningen är en del av maskinvaran i LSS Mark.