Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV beställer mobila luftvärnssystem

FMV har av Saab beställt två olika typer av mobila luftvärnssystem av benämningen Mobile Short-Range Air Defence, MSHORAD. Beställningen gäller ett fåtal system inom ramen för ett demonstratorprogram, som ska ge kunskap och erfarenhet inför framtida större anskaffning av nytt mobilt korträckviddigt luftvärnssystem till armén. 

Båda systemen integreras på bandvagn 410, vilket medger både splitterskydd och hög rörlighet. Systemens sensorenheter baseras på Saabs Giraffe 1X radarer. Det ena systemet, benämnt LvNorr, kommer agera sensorenhet till eldenhet 98. Det andra systemet, benämnt MSHORAD, kommer att agera sensor till en ny robotvagn med en treskottslavett för robotsystem 70D, Saab RBS 70 NG, även denna monterad på bandvagn 410. Leveranserna kommer ske löpande med start i början av 2025.

– Robot 70 är ett väl beprövat luftvärnssystem i Försvarsmakten. Syftet med anskaffningen är att undersöka möjligheterna att öka systemets rörlighet och därmed förbättra skyddet mot lufthot genom att integrera robot 70 och sensorenheter på bandvagn, säger Christer Mellgren, projektledare FMV.

Publicerad: 2024-01-17