Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV bygger nytt för att klara tillväxten

För att möta Försvarsmaktens ökade behov av materiel måste FMV växa. Enligt regeringens mål kommer FMV fördubbla sin omsättning fram till 2026 och planen är att gå från ca 2200 medarbetare till 2900. För att klara denna tillväxt i närtid måste det skapas fler kontorsplatser. 2021 beviljade regeringen FMV:s ansökan om tidsbegränsat bygglov för en paviljong längs Värtavägen. Markarbeten har påbörjats för byggnaden som väntas stå klar våren 2024.

Nyheten är uppdaterad 11 oktober 2023:

Nyligen startade produktionen av Annex 2 moduler i Moelvens fabrik i Säffle. Det finns flera fördelar med modulärt byggande i fabriksmiljö.

  • Kontroll över klimatet gör att det inte uppstår skador på material som kan uppstå vid konventionellt byggande såsom exempelvis vattenskador till följd av ett ofärdigt klimatskal.
  • Effektivt och arbetsmiljömässigt säkert byggande då det finns färdiga lösningar för olika moment i byggprocessen.
  • Hög färdigställandegrad redan innan paviljongerna lämnar fabriken gör att arbetet på plats minimeras.

Montaget av modulerna beräknas ta tre veckor och om vädret håller i sig kommer de att stå på plats innan jul. Därefter sammankopplas och testas byggnadens olika system med målet att inflyttning ska ske sommaren 2024.

Tidigare information från juli 2023:

2019 beviljade Stockholms stad fastighetsägaren Specialfastigheters ansökan om ett tidsbegränsat bygglov för en paviljong längs Värtavägen, avsedd för FMV:s verksamhet. Efter överklagan gick frågan till regeringen som beviljade ansökan i oktober 2021, enligt beslut FI2020/01262. Det tidsbegränsade bygglovet sträcker sig från sitt ursprungsdatum 2019-09-02 till och med 2024-12-31. Därefter har en ansökan om förlängning gjorts, vilket görs med fem år i taget.

En situationsplan över det område där Annex 2 vid Tre Vapen i Stockholm ska byggas.

Skiss över området och den nya paviljongen.

Slutlig projektering har pågått under våren 2023 för både byggnad och markåtgärder. Under våren startade även markförberedelserna som kommer att pågå fram till v. 40. Därefter kommer byggnaden att ställas på plats under hösten/vintern 2023 och färdigställas under våren 2024. Efter detta kommer byggnaden att inredas och utemiljön iordningsställas med planerad inflyttning sommaren 2024.

Illustration av den nya paviljongen, sett från Värtavägen.

FMV:s mål är att leverera rätt materiel för ett starkare försvar. Det rådande omvärldsläget och målet att öka försvarsanslagen till två procent av BNP gör att myndigheten måste växa för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Den nya paviljongen är kritisk för att klara tillväxten. På längre sikt pågår även arbete för att skapa andra, mer permanenta lösningar.

Publicerad: 2023-10-11