Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV får bemyndigande att förhandla och ingå avtal med Ukraina

Regeringen har beslutat att ge FMV bemyndigande att förhandla och ingå avtal med Ukraina. Beslutet syftar till att ge FMV möjlighet att stödja Ukraina inom ramen för myndighetens verksamhet, som i huvudsak är att upphandla, utveckla och leverera materiel och tjänster till det svenska försvaret. 

– Ryssland bedriver ett urskillningslöst anfallskrig mot Ukraina. Vi ska hjälpa Ukraina att försvara sitt land och de har bland annat bett om stöd med köp av materiel. Regeringens bemyndigande till FMV gör det möjligt för Ukraina att påskynda anskaffningar genom att nyttja FMV:s kompetens och etablerade rutiner att genomföra egna upphandlingar. Vi påbörjar det här arbete omgående, säger FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson.

Regeringens beslut ger FMV tillåtelse att med behörig myndighet i Ukraina förhandla om och ingå i internationella överenskommelser vad gäller bland annat upphandling av försvarsmateriel. Beslutet ger också möjlighet till samarbete om stöd i uppbyggnad och utveckling av upphandlingsorganisation och upphandlingsverksamhet samt informations- och erfarenhetsutbyte på området.

Samarbetet innebär att Ukraina ges möjlighet att använda befintliga svenska avtalsstrukturer och rutiner samt ansluta till pågående svenska upphandlingar och befintliga svenska beställningar.

Samverkan kring Archer

Regeringen har också beslutat att ge uppdrag till Försvarsmakten att vidta förberedelser för att möjliggöra att ej förbandssatta pjäser av artillerisystemet Archer, med kringutrustning och tillhörande ammunition, kan iordningställas och skänkas till Ukraina. Försvarsmakten ska senast den 3 mars 2023 redovisa förutsättningarna för hur detta ska gå till. I arbetet ska Försvarsmakten samverka med FMV.

Publicerad: 2023-01-20