Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV levererar Archer till Storbritannien

I mars tecknade FMV kontrakt för försäljning av 14 pjäser av artillerisystemet Archer till Storbritannien. Efter avslutande arbete och provskjutning är den första pjäsen nu överlämnad till Storbritannien. 

Provskjutning med Archer.

Aktuell pjäs under verifierande prov. Foto: BAE Systems Bofors

En man i militäruniform tar emot en nyckelknippa av en man i kostym, de står framför en Archerpjäs.

Terrence Dickinson, UK MOD, tar emot första pjäsen av Patrik Almqvist, projektledare FMV. Foto: BAE Systems Bofors

Försäljningen av Archer till Storbritannien är en del av ett strategiskt samarbetsavtal mellan Sverige och Storbritannien med fokus på fortsatt stöd till Ukraina och ett långsiktigt samarbete kring archersystemet. Att köpa Archer gör det möjligt för Storbritannien att donera sitt äldre artillerisystem, AS 90, till Ukraina.

– Vi är glada att kunna välkomna ytterligare ett användarland i Archerfamiljen. Det här är också viktigt eftersom det möjliggör Sveriges och Storbritanniens fortsatta stöd med artillerisystem till Ukraina, säger Jonas Lotsne, chef verksamhetsområde armé FMV.
Arbetet inför överlämningen av den första pjäsen skett med en snäv tidsplan på sex månader.

– Det har flutit på bra, trots att vi har haft relativt kort om tid på oss. Man kan ju tro att vi bara tagit pjäser ur förrådet och dammat av dem, men så är det inte. Överlämningen har föregåtts av mycket arbete, säger Patrik Almqvist, projektledare verksamhetsområde armé FMV.

I avtalet ingår, förutom själva artillerisystemet, även utbildning och ett initialt ammunitionspaket.

– Under den här veckan har vi gått igenom den första pjäsen tillsammans med personal från Storbritannien och vi har provskjutit den, säger Patrik Almqvist.

Pjäsen är därmed klar att levereras till Storbritannien. Fortsatta leveranser av de återstående 13 pjäserna kommer att ske löpande.

Publicerad: 2023-09-14