Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV levererar drönare till Hemvärnet

Försvarets Materielverk har på uppdrag av Försvarsmakten anskaffat RPAS till Hemvärnet. RPAS står för Remotely Piloted Aircraft System, alltså fjärrstyrda flygfarkoster. Andra vanligt förekommande benämningar inom området är UAV, Unmanned Aerial Vehicle och UAS, Unmanned Aerial Systems. I dagligt tal använder vi oftast benämningen drönare för dessa flygfarkoster.

Systemet som nu levereras till Hemvärnet benämns UAV 06 A och ingår i systemet UAV 06 Skatan.

– Anskaffning och leverans av UAV 06 innebär ett stort kliv för Hemvärnets förmåga att lösa till exempel bevakning och skyddsuppgifter. Systemet är lätt att använda och ger möjlighet till underrättelser i realtid säger Peter Wilhelmsson, systemledare Hemvärn på FMV:s verksamhetsområde Armémateriel.      

RPAS införs i Hemvärnet för att inledningsvis utveckla metoder och taktik för nyttjande av drönarsystem. UAV 06 A är av typen Parrot ANAFI USA GOV och innehåller en flygfarkost av quadrocoptermodell, det vill säga en flygfarkost som drivs av fyra rotorer samt en handkontroll med bildskärm för styrning av drönaren. I systemet ingår även batterier och batteriladdare.

– Det har varit en utmaning att hitta ett system som möter behoven i Hemvärnet, är lätthanterligt och samtidigt omhändertar krav på såväl säkerhetsskydd och försörjningssäkerhet. Därför är det extra glädjande att kunna leverera det här systemet, säger Peter Wilhelmsson.  

Flygfarkosten är försedd med optisk kamera med 1-32x zoom och IR-kamera med upplösningen 320x256 pixlar. Flygfarkosten kan programmeras att flyga en förutbestämd rutt utan att operatören behöver styra den med handkontrollen. Flygfarkost och handkontroll använder GPS-signal för navigering men kan användas utan GPS-signal. Drifttiden är cirka 30 minuter vid fullt laddat batteri.

Under sommaren 2024 levereras även ett bärsystem för att kunna bära med sig drönare med tillbehör vid förflyttning i fältmiljö.

Publicerad: 2024-02-07