Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV levererar minkrigsledningssystem

Det nya minkrigsledningssystemet MWDS med ett huvudsystem och fem transportabla system överlämnades i veckan till Försvarsmakten.

MWDS flyttbara enheter (noder) i sina förvaringsväskor utspridda på golvet i exercishallen vid flottiljen på Berga i samband med användarutbildning.

MWDS flyttbara enheter (noder) i sina förvaringsväskor utspridda på golvet i exercishallen vid flottiljen på Berga i samband med användarutbildning.

Det nya minkrigsledningssystemet MWDS, Mine Warfare Data System, överlämnades nyligen till Försvarsmakten av FMV:s projektledare Magnus Örnfelt.

MWDS består av ett huvudsystem och fem stycken transportabla system. Huvudsystemet ska stå hos Marinens MWDC, Mine Warfare Data Centre. De fem transportabla systemen kan bäras ombord på de fartyg som ska bedriva minkrigsledning.

Varje system består av ett antal färgmarkerade kollin som innehåller allt från datorer med nätverk till A0-skrivare.

– Systemet är mycket kompetent och kommer att ge Försvarsmakten en efterfrågad förmåga i att leda och planera minröjningsuppdrag.

I och med leveransen avslutas projektet, men utvecklingen av systemet kommer att få en fortsättning i den kommande vidmakthållandefasen.

– En viktig lärdom som vi dragit från arbetet i projektet är att i dem delar där det händer mycket i omvärlden, exempelvis inom cyber och IT-säkerhet, skapar en kravglidning som, om den inte hanteras, blir ett problem för såväl projekt som kund och leverantör.

Publicerad: 2020-12-18