Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV möjliggör användning av svensk ubåtsteknik när Australien moderniserar ubåtsflottan

Sverige och Australien har genom FMV och dess australiensiska motsvarighet, träffat en överenskommelse om användning av svensk ubåtsteknik inom ramen för ett långsiktigt bilateralt samarbete mellan länderna. Samarbetet gör det möjligt för Australien att nyttja ny svensk teknik, ägd av FMV, när den befintliga ubåtsflottan ska moderniseras.

En ubåt ur Collins-klassen ligger i ytläge. I bakgrunden syns Sydney, med dess kända operahus. Ombord på ubåten står en grupp med sex till sju sjömän.

HMAS Waller, en ubåt ur Collins-klassen, i Sydneys hamn. Foto; Jarrod Mulvihill/Royal Australian Navy

Australien ska modernisera och livstidsförlänga sina ubåtar i Collins-klassen, som utvecklades av Kockums AB och byggdes av det australiensiska ubåtsvarvet ASC Pty Ltd (ASC) under 1980- och 1990-talen.

Överenskommelsen möjliggör ett långsiktigt samarbete där ASC engagerar svenska Saab Kockums AB i vidareutvecklingen av ubåtsklassen.

FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson: ”Både Sverige och Australien anser att undervattensområdet är av stor strategisk betydelse för försvarsförmågan. Samarbetet visar att svensk ubåtsteknik är eftertraktad och FMV ser fram emot ett långsiktigt samarbete mellan länderna.”

Collins-klassen, som består av sex ubåtar, utvecklades från den svenska Västergötland-klassen. Sverige har sedan dess utvecklat Gotlands-klassen och Saab Kockums bygger för närvarande på uppdrag av FMV en ny generation ubåtar av Blekinge-klass (A26).

Publicerad: 2023-06-14