Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV provskjuter nytt eldhandvapen

Våren 2023 tecknade FMV avtal om nya eldhandvapen till Försvarsmakten. Vid FMV:s provplats i Karlsborg provskjuter man nu självskyddsvapen, SSV 24, som ska ersätta den nuvarande automatkarbinen.

– Vi gör en slitageskjutning, vilket innebär att vi under testperioden skjuter 30 000 skott med ett vapen. Antalet skott motsvarar vapnets livslängd. Vi ser så att alla delar håller, att inget går sönder och att vapnet fungerar enligt krav, säger Tony Ferm, systemingenjör FMV test och evaluering.

Vid slitageskjutningen är vapnet monterat i en ställning. Konstruktionen har inbyggd hydraulik och ska imitera att kolven ligger mot en axel för att fånga upp rekylen.

Niklas Magnusson, FMV, förbereder provskjutningen med det nya självskyddsvapnet.

Vid slitageskjutningen mäter Tony Ferm, FMV, bland annat eld- och utgångshastighet och träffbild.

Innan leverans till Försvarsmakten gör FMV verifiering och validering av de nya eldhandvapnen, vilket i det här fallet innebär att man gör skjutprov enligt natostandard D14, ett så kallat endurance test. I standarden finns beskrivet vilka krav som vapnet ska klara, hur testet ska genomföras och hur man ska bedöma vissa fel som kan uppstå, till exempel eldavbrott.
– Det är första gången vi använder den här standarden. Det är jättebra att den finns, så att alla gör likadant, säger Tony Ferm.

I standarden finns även beskrivet när man ska smörja och vårda vapnet.
– Om vapnet blir för smutsigt, så hinner inte mekanismen med och då kan det bli eldavbrott.

Vid slitageskjutningen mäter Tony och hans kollegor bland annat eld- och utgångshastighet och träffbild. De fastställer också olika säkerhetsgränser, till exempel hur många skott man kan skjuta innan man behöver byta pipa och hur mycket man kan skjuta innan vapnet blir för varmt.
– Våra resultat blir så småningom underlag till Försvarsmaktens verkstäder, så att de kan planera underhåll av vapnen.

Uppfyller kraven

Syftet med verifieringen och valideringen är att kontrollera att vapnen uppfyller de krav som Försvarsmakten ställt.
– Leverantören har också genomfört slitageskjutningar, men vi måste verifiera deras resultat. En skillnad mellan leverantören och FMV är att vi skjuter med olika ammunition, de använder natoammunition medan vi skjuter med den ammunition som Försvarsmakten använder, säger Tony Ferm.

Hittills har provskjutningen i Karlsborg gått bra.
– Vi skjuter 2000 skott om dagen, vilket är vad en soldat gör på ett år. Hittills har vi skjutit 15000 skott och vi har bara bytt pipa och slutstycke. Så vapnet håller mer än vad leverantören lovat, säger Niklas Magnusson, FMV verksamhetsområde armé, som ansvarar för verifieringen av eldhandvapnen.

Under våren, när verifieringen är klar, kommer FMV att leverera cirka 200 vapen till Försvarsmakten, att användas vid truppförsök. Och innan året är slut kommer FMV att leverera mellan 5 000 och 7000 vapen till Försvarsmakten.

Skjutproven görs natostandard D14, ett så kallat endurance test, som förutom att den beskriver hur testerna ska genomföras, även beskriver när man ska smörja och vårda vapnet. Om vapnet blir för smutsigt, hinner inte mekanismen med och då kan det bli eldavbrott.

Kim Broström, FMV, fyller på ammunition. Under provskjutningen skjuter FMV 2 000 skott om dagen, vilket motsvarar vad en soldat under utbildning gör på ett år.

Testningen sker i serier, först ett magasin med automateld, sedan ett magasin med patronvis eld som följs av ett magasin med skurar. Efter att 150 skott avfyrats kyls pipan med hjälp av tryckluft. Om pipan blir för varm kan patronerna självantända i patronläget.

Publicerad: 2024-02-29