Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV tecknar avtal om centralt systemstöd för LSS Mark

FMV har tecknat ramavtal med Saab avseende ett partnerskap för centralt systemstöd, som ska bidra till införandet och vidmakthållandet av ledningsstödsystemet LSS Mark. Uppdraget kommer huvudsakligen att utföras av Combitech, som är ett dotterbolag till Saab. Avtalet sträcker sig över tio år och har ett värde på cirka 1,2 miljarder kronor.

– Vi är oerhört nöjda med att ha gått i mål med denna upphandling, som varit tidskrävande och komplex. Nu har vi en industripartner som i många avseenden ska kunna ta ett större ansvar och agera som FMV:s förlängda arm, säger Magnus Ernfors, programchef LSS Mark, FMV.

Två soldater står på ett stridsfordon och pratar i kommunikationsradio.

Det nya taktiska ledningsstödsystemet, LSS Mark, ska installeras i tiotusentals befintliga och framtida plattformar i Försvarsmakten.

En soldat sitter i ett stridsfordon och tittar på en skärm som ingår i ledningsstödsystemet.

Införandet av LSS Mark är omfattande och tekniskt avancerat, med produkter och plattformar från många olika aktörer.

Digitaliseringen av Försvarsmaktens markstridskrafter innefattar att rulla ut det nya taktiska ledningsstödsystemet, LSS Mark, som ska installeras i tiotusentals befintliga och framtida plattformar i Försvarsmakten. Utöver att utveckla och anskaffa systemet ansvarar FMV för att installera, underhålla och uppgradera det i stridsvagnar, stridsfordon, stridsbåtar, pansarterrängbilar, terrängbilar, bandvagnar, lastbilar, personbilar, stabshytter, containrar och tält, samt i de ledningssystem som bärs av enskild soldat. FMV ska leverera en nyckelfärdig lösning och installationerna ska kunna samverka i fungerade förbandsledningssystem.

Införandet av LSS Mark är omfattande och tekniskt avancerat, med produkter och plattformar från många olika aktörer. Då uppgiften dessutom innehåller betydande risker och ett stort behov av flexibilitet, så insåg FMV redan för ett par år sedan att vi behöver inhämta externt stöd för att kunna leverera denna förmåga till Försvarsmakten.

– Med Saab som partner förbättras våra möjligheter att leverera och vidmakthålla den förbandsledningsförmåga som Försvarsmakten efterfrågar. I och med kontraktet har vi etablerat ett ramverk. Men det är nu det viktiga arbetet med att bygga förtroende och leveransförmåga börjar, vilket kommer att utgöra en framgångsfaktor för införandet och vidmakthållandet av LSS Mark, säger Magnus Ernfors.

Konkurrenspräglad dialog

Andreas Koutzamanis och Teo Derviskadic, strategiska inköpare FMV, berättar att arbetsgruppen för upphandlingen tidigt identifierade att komplexiteten och osäkerhetsfaktorerna gjorde det svårt för FMV att formulera en kravspecifikation som var tillräckligt tydlig för att kunna utgöra grund för en konkurrensupphandling. Samtidigt bedömde man att det fanns förutsättningar för konkurrens, vilket även bekräftades av en marknadsundersökning.

Lösningen blev att genomföra upphandlingen som en konkurrenspräglad dialog. I den kan anbudsgivarna, i dialog med FMV, bidra med förslag till lösningar. Det innebär att förfrågningsunderlaget kan tas fram i samverkan med anbudsgivarna. Till skillnad från övriga upphandlingsformer behöver man därför inte ha en färdig kravspecifikation när upphandlingen startar.

– Det har varit utmanande och resurskrävande att genomföra upphandlingen genom konkurrenspräglad dialog, men i och med dagens kontrakt har vi visat att det är fullt möjligt att genomföra en konkurrensupphandling trots komplexa ingångsvärden, säger de.

– Det har varit en givande och rolig resa, som inleddes med nydanande förutsättningar och en oprövad upphandlingsform. Tack vare ett målfokuserat team, med representation från flera verksamhetsområden inom FMV, har vi med gemensamma ansträngningar lyckats föra denna upphandling i mål. Nu återstår ett arbete för FMV, med stöd av Saab, att göra verklighet av de dialoger och den kravställning som nu resulterat i ett kontrakt, säger Stefan Larsson, projektledare för upphandlingen, FMV.