Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV tecknar avtal om köp av Jaktrobot 99 AMRAAM

Försvarets materielverk har, på uppdrag av Försvarsmakten, tecknat avtal med USA, om köp av Jaktrobot 99 AMRAAM samt utrustning för integration, utvärdering, utprovning och hanteringsutrustning. Sammanhållande på den amerikanska sidan har varit Defense Security Cooperation Agency, DSCA.

RB 99-AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) är en avancerad radarsökande jaktrobot för medel- till långdistans med en räckvidd på cirka 75 kilometer. Foto: Försvarsmakten

RB 99-AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) är en avancerad radarsökande jaktrobot för medel- till långdistans med en räckvidd på cirka 75 kilometer. Foto: Försvarsmakten

Sverige fick tidigt tillåtelse av USA att köpa AMRAAM, i Sverige benämnd Rb 99, som ursprungligen integrerades på JA37 Viggen. Sverige har sedan länge haft AMRAAM integrerad i JAS39. AMRAAM har sedan dess i flera omgångar uppgraderats och förbättrats.

Den radarjaktrobot som nu upphandlas är den senaste versionen, med förbättrade systemprestanda. Den ersätter även de äldre jaktrobotar som Sverige sålt till USA för vidare donation till Ukraina. Anskaffningen förstärker Försvarsmaktens förmåga till luftmålsbekämpning av nutida och framtida hot i närområdet.

Upphandlingen sker som Foreign Military Sales vilket innebär att Försvarets materielverk köper materielen av den amerikanska staten och DSCA som godkänt försäljning av AMRAAM till Sverige upp till ett värde av 605 miljoner USD.

I och med integrationen av den nya versionen av AMRAAM stärks även JAS39 redan goda förmåga att samverka med NATO/USA.

– I det rådande säkerhetspolitiska läget och med den pågående ökningen av Sveriges försvarsförmåga är tillförsel av ytterligare ammunition till stridsflyget angeläget. Att vi nu anskaffar fler AMRAAM direkt från amerikanska staten snabbar på den processen vilket vi är tacksamma för, säger Lars Helmrich chef för verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel vid FMV.

Publicerad: 2023-11-02