Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV tecknar kontrakt för finkaliberammunition

Försvarets materielverk har tecknat ett kontrakt med Nammo Sweden AB avseende ammunition till svenska försvaret. Kontraktsvärdet är 670 miljoner svenska kronor och avser leveranser av finkalibrig ammunition från 2020 till 2023.

Mikael Frisell, chef för Armémateriel vid FMV, skriver under avtalet om leveranser av finkalibrig ammunition tillsammans med Reijo Bragberg, chef för Nammos affärsområde Small and Medium Caliber Ammunition.

Beställningen som FMV nu gör på uppdrag av Försvarsmakten omfattar sex olika ammunitionstyper inom finkaliberområdet, både för övning men också för strid. Det ger möjligt till ökad mängdträning och stärker den svenska försvarsförmågan.

– Försvarsmakten har behov av ammunition för den pågående utbildningen av värnpliktiga och av soldater, men kontraktet ger även en grund för att på sikt tillgodose behovet av lagervolymer, säger brigadgeneral Mikael Frisell, chef för Armémateriel vid Försvarets materielverk, FMV.

Chefen för Armémateriel, Mikael Frisell, berättar om det goda samarbetet som har lett fram till det avtal som FMV nu tecknade med Nammo.

Beställningen är den andra som läggs inom ramavtalet som undertecknades 2017 mellan FMV och Nammo Sweden AB. Ramavtalet gör det möjligt för FMV att lägga beställningar på de optioner som finns i grundavtalet men också som i detta fall utöka beställningen.

Ammunitionen produceras huvudsakligen vid Nammos fabrik i Karlsborg och kommer att levereras under de kommande tre åren.

Publicerad: 2020-04-16