Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV tecknar kontrakt om finkalibrig ammunition

FMV har tecknat kontrakt på finkalibrig ammunition med leverantörerna Nammo Sweden AB och Norma Precision AB. De nu tecknade kontrakten innebär att FMV säkrat leveranser av finkalibrig ammunition för Försvarsmaktens behov under åren 2024–2025. Det totala värdet på kontrakten är cirka 2,8 miljarder kronor.

–  I vår strävan att skapa långsiktiga förutsättningar innehåller kontrakten med de båda leverantörerna även optioner som kan möjliggöra leveranser fram till 2030, säger Carl-Axel Blomdahl, chef för avdelning vapen och skydd, FMV.

Kontrakten innehåller dessutom krav på försörjningstrygghet, där leverantören åtar sig att arbeta fram en försörjningstrygghetsplan i syfte att säkerställa leveranser till Försvarsmakten under alla beredskapsnivåer fred, kris och krig.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att kunna teckna den här typen av kontrakt med flera leverantörer inom samma område. Att få till långsiktighet skapar bra produktionsförutsättningar och flera leverantörer bidrar i sig till att försörjningstryggheten ökar, säger Carl-Axel Blomdahl.

Publicerad: 2024-03-14