Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV testar ny version av Battle Management System

Under 2021 installerade FMV det nya ledningsstödssystemet LSS Mark 2.0 i stridsfordonen på två grundutbildningskompanier på P4 i Skövde. Efter att användarna rapporterat in brister i systemets funktionalitet satte FMV ihop ett team av specialister för att åtgärda dessa. Det har resulterat i en ny version av Battle Management System, BMS 3.1.2, som i förra veckan testades vid en fältverifiering genomförd av soldater vid P4 i Skövde. 

– Verifieringarna har i stort gått bra och de förbättringar vi såg under hösten består. Användarna instämmer återigen i att systemet har förbättrats, säger Zakarias Priebe, systemingenjör FMV.

Två personer står på ett stridsfordon. Ett fordon står parkerat bredvid.

Under hösten 2022 ledde FMV en testvecka i Skövde där personal från FMV och Försvarsmakten provade de nya systemkonfigurationerna.

Tre stridsfordon i rad. På mittenfordonen sitter två personer.

Deltagarna vittnade om att Radiosystem 570 och lägesbild fungerade väl och att det gör dem både snabbare och farligare i strid.

Soldaterna vid det två kompanierna i Skövde var under grundutbildningsåret 2021/2022 först med att använda tidiga versioner av LSS Mark. De har testat delar av systemet, så som radions talkvalitet och räckvidd under olika förhållanden samt lägesbildens funktioner och stabilitet, och rapporterat in brister och förbättringsförslag.

– De mest påtagliga bristerna för soldaterna upplevdes i talsambandet, säger Zakarias Priebe.

Detta, samt anmärkningar inom övriga områden, resulterade i att systemet inte uppnådde godkänd nivå i sin funktionalitet.

För att lösa de viktigaste förbättringspunkterna satte FMV därför före sommaren 2022 ihop ett team av specialister, kallat Tiger team BMS. De har arbetat intensivt för att utreda och åtgärda bristerna genom att göra tester i labbmiljö och på plats på P4.

– Jag tror att det är viktigt för FMV att arbeta nära Försvarsmakten, inte bara på högre nivå utan även nära slutanvändaren, för att kunna leverera efter Försvarsmaktens behov och förväntningar, säger Zakarias Priebe, Tiger team BMS.

Syftet är att tillsammans skapa en successiv förmågetillväxt med användarnas behov i centrum. Tiger teams arbete har varit prioriterad verksamhet för FMV, Försvarsmakten och industrin.

– Vi hade inte kunnat göra det här utan deras stöd, bland annat vid de fältveckor då vi testat systemet. Vi har också haft ett väldigt bra internt samarbete inom FMV, vilket har varit en väsentlig framgångsfaktor.

Testade nya konfigurationer

Under hösten 2022 ledde FMV en testvecka i Skövde där personal från FMV och Försvarsmakten provade de nya systemkonfigurationerna. Testerna visade på en markant förbättring av ledningsstödsystemet och gav ett bra underlag för nästa version av Battle Management System. Deltagarna vittnade också om att Radiosystem 570 och lägesbild fungerade väl och att det gör dem både snabbare och farligare i strid.

– Personligen tycker jag att det här arbetet har varit hur roligt som helst. Det är motiverande att lösa problem och att se systemen i verkligheten, att delsystemen kom samman och jobbade så väl ihop, säger Zakarias Priebe.

Utfallen av Tiger teams arbete, testveckorna och deltagarnas input har resulterat i en ny version av BMS. Systemet genomgår just nu verifiering, vilket även innefattar det fälttest som precis genomförts av soldater på P4 i Skövde.  

– Den kanske viktigaste erfarenheten av Tiger Team som både Försvarsmakten och FMV har dragit är att FMV måste kunna få göra slutverifieringar i en riktig miljö för att höja kvaliteten i våra leveranser, säger Zakarias Priebe.

Tiger teams arbete avslutas nu under våren med leverans till Försvarsmakten av den nya versionen av Battle Management System, BMS 3.1.2. 

Publicerad: 2023-03-13