Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV upphandlar nytt skolflygplan till Försvarsmakten

Flygvapnets nuvarande skolflygplan, SK 60, har många år på nacken, men nu har regeringen gett FMV ett bemyndigande att upphandla ett komplett flygträningssystem för den första fasen av pilotutbildningen. Här ingår flygplan, simulatorer, säkerhetsmateriel och underhåll.

Innan Försvarsmaktens piloter flyger Gripen har de nött många timmar sida vid sida med en instruktör i en SK 60, eller Saab 105 som planet heter i sin civila version. Det tvåmotoriga skolflygplanet har varit stommen i all flygträning för piloter sedan 1960-talet, nu arbetar FMV med att upphandla ett nytt skolflygplan med tillhörande utrustning. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Flygvapnet är i stort behov av ett nytt skolflygplan samt alla tillhörande system för att utbilda blivande piloter. Det befintliga skolflygplanet, SK60, flög första gången 1963. Sedan dess har det hänt mycket inom flygbranschen och inom Flygvapnet, både vad beträffar teknik men även hur det är tänkt att kommande piloter ska utbildas.

– Den upphandling FMV nu genomför och som regeringen fattat ett bemyndigande om avser ett komplett så kallat Basic Trainer Aircraft-system för den första fasen av utbildningen, säger Andreas Säf Pernselius, projektledare FMV.

Målsättningen är att utbildningssystemet ska stå klart på Malmen i Linköping för den första kullen pilotelever sommaren 2023. Och innan dess ska flyglärare hinna flyga in sig på systemet.

– Det är en mycket snäv tidslinjal men Flygvapnets tydliga krav är att systemet ska bygga på befintliga produkter och att det inte ska vara några svenska särlösningar. Leverantören ska också stå för underhåll de tre första åren med option på ytterligare två år. Tanken är sedan att konkurrensutsätta underhållskontraktet, säger Malin Olofsson, strategisk inköpare.

Det är ett teamarbete att ta fram de underlag som krävs för en konkurrensupphandling av det här slaget. Det är viktigt att anbudsgivarna får ett bra underlag för sina anbud vilket även underlättar när vi ska utvärdera anbuden. Det säger strategiska inköparen Malin Olofsson och projektledaren Andreas Säf Pernselius.

Snabb hantering

FMV har under olika omgångar och med olika intensitet bedrivit förstudie, gjort en marknadsstudie via en så kallad RFI samt tagit fram en grund till en upphandling av ett komplett utbildningssystem. På grund av olika orsaker har upphandlingen vid ett flertal tillfällen skjutits på framtiden. När FMV fick information om att regeringen var nära att fatta beslut kring frågan sattes ett projektteam snabbt ihop.

– Vi samlade personal från olika kompetensområden inom FMV. Teamet arbetade med att sammanställa upphandlingsdokumentationen som till exempel den tekniska specifikationen, specifikationen för verksamhetsåtagandet och förfrågningsunderlag, säger Malin Olofsson.

Utmaningarna under färdigställandet av förfrågningsunderlaget till upphandlingen har varit att samla alla intressenter som berörs av skolflygsystemet inklusive flera avdelningar och kompetenser inom FMV. Projektet har även ett nära samarbete med Flygvapnets representanter.

– Att ta fram ett så omfattande underlag som vi nu gjort är inte möjligt utan att alla intressenter är med från början och att alla har ett öppet sinne till uppgiften och kan hantera snabba ändringar, det görs bäst tillsammans som ett team, säger Andreas Säf Pernselius.

Fakta

De delar som kommer att ingå i upphandlingen och kontraktet är:

  • flygplan
  • flygsäkerhetsmateriel (hjälmar, mask, flytväst, fallskärm m.m.)
  • simulatorer
  • Part Task Trainer (enklare simulatorer av PC typ)
  • CBT (Computer Based Training)
  • TLS (Through Life Support), ingenjörsstöd för produktens livslängd
  • underhåll av flygplan (driftfärdiga flygplan på linjen samt tungt underhåll)
  • underhåll av simulatorer

Upphandlingsunderlaget kommer att ligga ute på webbplatsen eAvrop till och med 31 juli 2020.

Därefter startar FMV utvärdering av de anbud som har kommit in.

Publicerad: 2020-05-04