Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV utökar samarbetet med Litauens försvarsupphandlingsmyndighet DMA

FMV och Litauens upphandlingsmyndighet för försvarsmateriel, DMA, har i dag tecknat samköpsavtal för robotsystem 70, RBS70 NG. Avtalet innebär en utökning av ett befintligt samanskaffningsavtal och utveckling av det strategiska försvarsmaterielsamarbetet mellan länderna.

Samköpsavtalet möjliggör att DMA kan använda FMV:s ramavtal med Saab för anskaffning av RBS 70 NG. Foto: Saab

I det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i är gemensamma anskaffningar, som den här, en viktig metod för en effektiv materielförsörjning och snabbare tillväxt av våra militära förmågor, säger Göran Mårtensson, generaldirektör FMV. Foto: FMV

Avtalen som tecknats är dels ett samköpsavtal mellan FMV och DMA och dels ett ramavtal gällande RBS 70 NG mellan FMV och Saab. Samköpsavtalet möjliggör att DMA kan använda FMV:s ramavtal med Saab för anskaffning av RBS 70 NG. På detta sätt ger vi båda länderna bättre villkor och priser samt möjliggör en snabb och effektiv anskaffning för DMA.

FMV och DMA för diskussioner om fortsatt utveckling av detta samarbete för att inkludera ytterligare strategiska materielsystem.

– I det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i är gemensamma anskaffningar, som den här, en viktig metod för en effektiv materielförsörjning och snabbare tillväxt av våra militära förmågor. FMV jobbar ständigt med att utveckla samarbetena med andra länder och det blir också en viktig del i Sveriges kommande Natomedlemskap, säger Göran Mårtensson, generaldirektör FMV.

Publicerad: 2023-12-20