Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Gemensam lägesbild med Länk 22

De första sändningarna med Länk 22 mellan marina enheter är genomförd och öppnar möjligheter för bland annat en mer integrerad samverkan med Finland i Östersjöområdet.

Nyligen genomfördes de första sändningarna i luften med Länk 22 mellan fartygen HMS Nyköping och HMS Härnösand samt Sjöstridsskolan i Karlskrona.

– Vid proven fick vi bekräftat att sambanden mellan de olika enheterna fungerar. Man väljer ut den information man vill dela med andra enheter och får på så sätt en gemensam bild av läget i ett område, säger projektledaren Emelie Agnedal vid FMV.

Emelie Agnedal är projektledare för Länk 22 på FMV.

Emelie Agnedal är projektledare för Länk 22 på FMV.

Visbykorvetterna är en av de marina plattformar som planeras att få Länk 22-förmåga.

Visbykorvetterna är en av de marina plattformar som planeras att få Länk 22-förmåga.

Testet genomfördes genom att först etablera en lokal luftlägesbild och en lokal sjölägesbild i de respektive ledningssystemen på de olika enheterna. Informationen kom från egna sensorer blandat med information från Sjöinformationscentralen i Göteborg.

Utvald information publiceras och delas

Samtidigt som lägesbilderna etablerades upprättades datalänksamband mellan fartygen och Sjöstridsskolan utifrån de procedurer som finns för respektive länk. Därefter valdes mål ut från de lokala lägesbilderna och publicerades i en gemensam lägesbild via datalänkarna.

Den gemensamma lägesbilden förfinas sedan med hjälp av olika procedurer och kommandon som utbyts över datalänkarna.

En datalänkprocessor kopplar ihop den publicerade informationen som kommer via Länk 22 med plattformens eget ledningssystem.

En datalänkprocessor kopplar ihop den publicerade informationen som kommer via Länk 22 med plattformens eget ledningssystem.

Länk 22 är ett protokoll för säker radiokommunikation på långa avstånd inom Nato. Systemet binder via radiokommunikation samman enheter inom flyg, ytfartyg, ubåtar och markbaserade taktiska datasystem. Det används för att utbyta taktiska data mellan militära enheter från deltagande nationer.

Länk 22 är ett protokoll för säker radiokommunikation på långa avstånd inom Nato. Systemet binder via radiokommunikation samman enheter inom flyg, ytfartyg, ubåtar och markbaserade taktiska datasystem. Det används för att utbyta taktiska data mellan militära enheter från deltagande nationer.

– Genom strukturerade tester har vi tidigare verifierat både att det tekniska innehållet i de olika meddelandena förs över korrekt och uppfattas på rätt sätt hos användarna.

– De senaste testerna vid kaj och till sjöss är mer komplexa då även fartygsintegrationen testas tillsammans med fysiska förutsättningarna för radiosamband kring bandbredder, räckvidder, atmosfäriska störningar med mera, säger Emelie Agnedal.

Fakta

Projekt införande Länk 22 och Länk 16 har till uppgift att integrera taktiska datalänkar i form av en multilänkförmåga ombord på ett antal fartyg. Multilänkförmågan består av Länk 16, Länk22 och JREAP-C.

Länk 16 finns etablerat sedan tidigare i Sverige, framförallt i Flygvapnet och Luftvärnet.  Detta kombineras nu med Länk 22 som är en relativt ny länk utvecklad för marina tillämpningar. Genom att kombinera dessa två har man även möjligheten att föra över information mellan datalänkarna.

Länk 22 är framtagen av programmet NILE under NATO. Behovet av informationsutbyte via internationella datalänkar är baserat på de förmågor som fartygsplattformen har och de roller den ska upprätthålla tillsammans med andra enheter i Försvarsmakten och vid internationell samverkan

Publicerad: 2020-11-13