Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Industrisamarbete i fokus på armémässan AUSA

Den 10 oktober inleds den stora armémässan och konferensen AUSA i Washington DC. I samband med mässan genomförs också ett Memorandum of understanding, MoU, möte mellan Sverige och USA. I fokus står bland annat försvarsindustrisamarbete och trygga försörjningskedjor.

I det nya geopolitiska läget med en pågående stormaktskamp, Rysslands invasion av Ukraina och i Covid-pandemins spår har frågan om självförsörjning och trygga försörjningskedjor hamnat i strålkastarljuset, inte minst på försvarsområdet.

I USA signerade president Biden nyligen en verkställande order som bland annat lyfter vikten av diversifiering över hela leverantörskedjan, både i och utanför försvarsindustrisektorn. I ordern pekar man särskilt på möjligheten till alternativa leverantörer i allierade och partnerländer. Detta ger ökade möjligheter till att bredda den industribas som behövs för att säkerställa försörjningstryggheten.  

Sverige har sedan länge ett bilateralt avtal med USA som bland annat omfattar visst ömsesidigt stöd avseende leveranssäkerhet av materiel. En del i överenskommelsen är att Sverige ska upprätta en uppförandekod, Code of Conduct, för företag som vill delta i samarbetet som leverantör till det amerikanska försvaret.

Tidigare i år undertecknade därför Försvarets Materielverk och Säkerhets- och försvarsföretagen, Soff, en överenskommelse med en sådan uppförandekod. Koden är inte enbart tänk att tillämpas för specifik försvarsmateriel utan gäller även materiel med civil tillämpning och andra tekniker.  

Svenska företag har därmed möjlighet att ansluta sig till systemet, svenska Defense Priorities and Allocations System, DPAS, genom en skriftlig anmälan till Försvarets materielverk under förutsättning att de uppfyller kraven enligt uppförandekoden.

Företag som har undertecknat koden och godkänts som ackrediterade företag redovisas till USA:s försvarsdepartement och förs därmed upp på en lista över företag som kan lämna offerter och bli antagna som leverantörer till amerikanska försvarsdepartementet, Department of Defense. Syftet är att kunna leverera materiel så snabbt som möjligt i händelse av omedelbara behov.

– Överenskommelsen med Soff och införandet av uppförandekoden är ett viktigt steg för att ytterligare fördjupa vårt samarbete med USA på det försvarsindustriella området. Vi välkomnar nu fler svenska företag att skriva under uppfröandekoden och ansluta sig till det här samarbetet säger FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson. 

 

Läs president Bidens verkställande order