Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Jonas Lotsne ny chef för FMV:s verksamhetsområde Armémateriel

Den 1 juli 2022 tillträder Jonas Lotsne som chef för verksamhetsområde Armémateriel på FMV.

Det känns bra och viktigt att få jobba med materielanskaffning och att bidra till Försvarsmaktens och arméns tillväxt. Jag ser fram emot att jobba på FMV, det är något som lockat mig en längre tid. Det handlar bland annat om att få jobba med kompetenta medarbetare, internationella samarbeten och om relationen till försvarsföretagen.

Jonas Lotsne
tillträdande chef Armémateriel

Jonas Lotsne är för närvarande chef för resursproduktionsenheten vid produktionsledningen på Försvarsmakten, där han håller samman Försvarsmaktens produktion av logistik, ledningssystem, infrastruktur och materiel.

– Jag har dagligen en bra och nära dialog med chefer och medarbetare på FMV, säger han.

Jonas Lotsne efterträder Mikael Frisell som blir chef för FMV:s ledningsstab.

Jonas Lotsne

Publicerad: 2022-05-10