Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Komplext avtal för ubåtsjaktmål

FMV har tecknat avtal med Saab Dynamics AB om leverans av målgångstjänster till Försvarsmakten med det kvalificerade ubåtsjaktmålet AUV62-AT.

AUV62-AT är en autonom undervattensfarkost som i skrovet och i släpade svansar har akustiska sändare och mottagare som kan efterlikna den akustiska signaturen av en ubåt.

Med det nya tjänsteavtalet kan Försvarsmakten och FMV avropa farkosterna samt operationell drift vid exempelvis utbildning, övning och vid prov och försök.

– Avtalet har varit komplext att utforma på grund av den höga grad av samverkan som vi vill ha från leverantören under kontraktstiden. Det, i kombination med en tight tidsplan, har gjort det extra utmanande.

– Men det är roligt att se hur bra det kan bli och hur effektivt det går när samtliga parter inkluderas tidigt och arbetar tillsammans, säger Johanna Fröding, inköpsledare på FMV.

Tjänsteavtalet efterträder ett tidigare avtal som gick ut 2019 och löper fram till 31 december 2021, med optioner på förlängning.

AUV62-AT, här i ytläge mellan två uppdrag under ubåtsjaktövning, kan efterlikna den akustiska signalen av en ubåt. Nu kan Försvarsmakten fortsätta använda detta unika utbildningssystem som även är en viktig resurs för flera FMV-projekt. Det säger Johan Wahren, projektledare vid Verksamhetsområde Marin. Foto: Magnus Andersson, Saab

Vi ville ha stor samverkan med leverantören under kontraktstiden och det fick vi till, men det var många saker som skulle falla på plats. Det säger Johanna Fröding, inköpsledare vid FMV.

AUV62-AT kan enkelt bärgas och transporteras med hjälp av en ränna monterad på en RIB-båt. Foto: Magnus Andersson, Saab

Publicerad: 2020-08-25