Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Kungen och kronprinsessan besökte FMV

Fredagen den 25 augusti besökte kungen och kronprinsessan Försvarets materielverk, FMV. Vid besöket fick de bland annat information om hur FMV stödjer Ukraina.

Visning av Flygvapnets minneshall. Foto: FMV

Visning av Flygvapnets minneshall. Foto: FMV

Kungen och kronprinsessan fick ta del av var Nordic Combat Uniform, NCU, det nordiska stridsuniformssystem som Sverige tar fram tillsammans med Norge, Danmark och Finland. Foto: FMV

Kungen och kronprinsessan fick ta del av var Nordic Combat Uniform, NCU, det nordiska stridsuniformssystem som Sverige tar fram tillsammans med Norge, Danmark och Finland. Foto: FMV

Kungen och kronprinsessan fick ta del av var Nordic Combat Uniform, NCU, det nordiska stridsuniformssystem som Sverige tar fram tillsammans med Norge, Danmark och Finland. Foto: FMV

Kungen och kronprinsessan fick ta del av var Nordic Combat Uniform, NCU, det nordiska stridsuniformssystem som Sverige tar fram tillsammans med Norge, Danmark och Finland. Foto: FMV

Besöket inleddes med en visning av Flygvapnets minneshall. Minneshallen finns inrymd på FMV och här hedras och minns alla de som omkommit i Försvarsmaktens flygtjänst.

Därefter fick kungen och kronprinsessan en genomgång av FMV:s verksamhet. De informerades bland annat om den tillväxt som myndigheten står inför, viktiga materielprojekt och olika internationella samarbeten.

Ett av FMV-projekten som kungen och kronprinsessan fick ta del av var Nordic Combat Uniform, NCU, det nordiska stridsuniformssystem som Sverige tar fram tillsammans med Norge, Danmark och Finland.

Tidigare i augusti träffade kungen Ukrainas president Zelenskyj under dennes besök i Sverige. Nu fick han och kronprinsessan också information om hur FMV stödjer Ukraina, både inom ramen för det särskilda uppdrag som myndigheten fått av regeringen och till stöd för Försvarsvarsmakten arbete.

Publicerad: 2023-08-25