Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Leverans av ny räddningsbil ger Flygvapnet PFAS-fri släckning

FMV har överlämnat de första av totalt 22 nya räddningsbilar av typ II till Flygvapnet. Med en modern ersättare på plats blir Flygvapnets övergång till PFAS-fri släckvätska i samtliga räddningsfordon nu verklighet.

En äldre räddningsbil står uppställd med fronten mot en ny räddningsbil. I bakgrunden syns en stor äng och lövträd.

Två generationer räddningsbilar möts. Foto: Petra Blomqvist/Försvarsmakten

Lars Helmrich, chef för Flyg- och rymdmateriel på FMV, överlämnar dokument till Tommy Petersson, ställföreträdande Flygvapenchef. De båda ler och tar varandra i hand.

Lars Helmrich, chef för Flyg- och rymdmateriel på FMV, och Tommy Petersson, ställföreträdande Flygvapenchef, vid överlämningen av Räddningsbil typ II.

Under en ceremoni vid Flygstaben i Uppsala överlämnade FMV i onsdags Räddningsbil typ II till Flygvapnet. Den första leveransen avser tio fordon. Resterande fordon levereras under 2023 för att ersätta Flygvapnets befintliga räddningsbilar av samma typ, som har uppnått sin tekniska livslängd.

Arbetet med att ersätta räddningsbilarna påbörjades 2020. I samband med det fattade Flygvapnet beslut om att endast PFAS-fri släckvätska ska nyttjas i de nya fordonen. PFAS-föroreningar från historisk användning av släckvätskor, brandskum, har under länge varit föremål för omfattande uppmärksamhet i både media och samhället i stort.

– Den här leveransen är ett viktigt steg även ur hälso- och miljöperspektiv. Nu får Flygvapnet en modern räddningsbil som dessutom möjliggör en full omställning till PFAS-fri släckning, säger Henrik Troedsson, chef för Flygbassystem vid FMV.

De nya fordonen blir ett modernt komplement till övriga räddningsfordon på Flygvapnets flottiljer och baser, där typ II används främst vid större haverier.

Leverantör är österrikiska Rosenbauer International AG och i avtalet ingår även vidmakthållande i form av reservdelar och tekniskt stöd samt en option om ytterligare 22 fordon. Innan leverans genomför FMV:s Test och evaluering en omfattande verifiering och leveranskontroll av fordonen.

– Tack vare ett mycket bra samarbete med alla inblandade på FMV, Försvarsmakten och hos leverantören kan vi påbörja leveransen innan utsatt tid, säger Henrik Troedsson.

Fakta Räddningsbil typ II

  • Allhjulsdrivet på sex hjul
  • Totalvikt: 25 000 kg (med fyllda tankar)
  • Vattentank, volym: 5 400 liter
  • Skumtank, volym: 380 liter
  • Släckmedelskanon, flöde: 4 000 liter/minut
En mörkgrön Räddningsbil typ 2 fotograferad från sidan.

Räddningsbil typ II. Foto: Petra Blomqvist/Försvarsmakten

Publicerad: 2023-05-10