Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV tecknar avtal om livstidsförlängning på ubåten HMS Södermanland

FMV har på uppdrag av Försvarsmakten tecknat avtal med Saab Kockums för genomförande av livstidsförlängning på ubåten HMS Södermanland inom ramen för vidmakthållande.

FMV har på uppdrag av Försvarsmakten även tecknat avtal gällande batterianskaffning och batteriutveckling, inom ramen för vidmakthållande. Totalt värde 470 miljoner kronor.

Det blir ubåten HMS Södermanlands andra livstidsförlängning. I den ingår ett antal modifieringar syftande till att tekniskt vidmakthålla ubåtens kapacitet, livslängd och tillgänglighet. Målsättningen är att säkerställa bibehållandet av HMS Södermanlands förmågor under ytterligare sex år. Livstidsförlängningen genomförs parallellt med generalöversyn, som är ett 72 månaders underhåll.

Publicerad: 2022-09-14