Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Marin vapenstation lyfter förbandets förmåga

På amfibieförbandens bevakningsbåtar och stridsbåtar har FMV installerat en integrerad vapenstation med stor sensorförmåga som ger hög precision och ökat verkansavstånd.

Vapenstationer är vanliga på arméplattformar i det svenska försvaret, men i marina sammanhang har de inte funnits förrän nu. Efter kontrakt med Saab 2017 har FMV anskaffat och installerat vapenstationer till nya Stridsbåt 90 HSM och till livstidsförlängda bevakningsbåtar.

–  Det har varit ett intensivt arbete med designfrågor, installationer och prov. Vi har utgått från den version som Finland har anskaffat och sedan har vi skruvat upp prestandakraven, säger Patrik Almqvist, projektledare FMV.

De två sista systemen trimmades in och testades precis innan jul för att sedan lämnas över till Amfibiebataljonen. Systemen har rent tekniskt verifierats och förmågan har validerats under praktiska prov utanför Göteborg där FMV mätt prestanda och träffprecision.

Prov har påvisat precision på långa avstånd

– Proven vi gjorde på de här två sista systemen visade precis som tidigare prov på ett mycket bra resultat. De ger ökad precision och ett ökat verkansavstånd. Vapenstationens sensorer ger också ett lyft för förbandet med bland annat förbättrad mörkerförmåga.

Själva vapenstationen är ett gyro-stabiliserat system med eget sikte. Det fungerar med Försvarsmaktens befintliga vapen som Kulspruta 58 och 88 samt Granatspruta 92, som monteras ovanpå vapenstationen. Integrationen med båtarnas ledningsstöd och navigeringssystem gör att man kan ta ut mållägen och rikta verkan på ett helt nytt sätt.

– En viktig fördel med vapenstationen är att skytten kan sitta skyddad inne i båten samtidigt som man får verktyg för väsentligt förhöjd träffprestanda och spanings-förmåga i alla typer av ljusförhållanden, säger Patrik Almqvist.

Två stridsbåtar ligger vid en klippa i solnedgång.

Nya Stridsbåt 90 HSM får med vapenstationen både ökad precision och ett ökat verkansavstånd. Vapenstationens sensorer ger också ett lyft för förbandet med bland annat förbättrad mörkerförmåga. Skytten kan också sitta skyddad inne i båten.

Integrerad vapenstation på fördäck.

Själva vapenstationen är ett gyrostabiliserat system med eget sikte. Det fungerar med Försvarsmaktens befintliga vapen och ger en väsentligt förhöjd träffprestanda och spaningsförmåga ombord på de olika plattformarna.

En man sitter i en båt och tittar mot en bevakningsbåt i samband med tester.

De sista ordinarie provturerna genomfördes på Göteborgs skärgårdsskjutfält i december. Då verifierades och validerades funktionaliteten på de sista systemen för bevakningsbåtarna.

Bevakningsbåt med integrerad vapenstation

De livstidsförlängda bevakningsbåtarna är nu utrustade med integrerad vapenstation.

Publicerad: 2022-01-11