Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Moderniserat väderradarnät ökar kvaliteten i nederbördsprognoser

FMV har, tillsammans med SMHI och Försvarsmakten, uppgraderat tolv anläggningar i Sveriges väderradarnät med ny teknik. Detta för att säkerställa den fortsatta driften och bidra till mer detaljerade nederbördsprognoser.

Den första anläggningen togs ned hösten 2014 föra att göras i ordning. Därefter har de övriga moderniserats en i taget genom att tas ur drift, uppgraderas, testas och sedan tas i drift igen.

På uppdrag av Försvarsmakten har FMV drivit moderniseringsprojektet tillsammans med SMHI.

– FMV har varit ledande i att ta fram kontrakt och anbudsunderlag vid upphandlingen. Vår inköpsfunktion, Marknad och inköp, nyttjades för den gemensamma upphandlingen, där vi tog fram två kontrakt, ett för Försvarsmakten och ett för SMHI, säger Ove Sundell, projektledare FMV.

Av de tolv anläggningarna i väderradarnätet ägdes av sju av Försvarsmakten och fem av SHMI vid projektets start. Den första anläggningen togs ned hösten 2014 föra att göras i ordning. Därefter har de övriga moderniserats en i taget genom att tas ur drift, uppgraderas, testas och sedan tas i drift igen.

Nya delar och ny teknik har förts in i varje anläggning. Radartorn, antenner och vissa mekaniska delar har återanvänts under moderniseringen. Med den nya tekniken blir uppdateringsfrekvensen av den insamlade radarinformationen högre. Med en tätare uppdatering kan nederbördsintensiteten mätas mer noggrant och ge bättre information om till exempel kraftiga skyfall och hagelskurar.

– Vi får mer aktuell information som gör att man kan fånga ett snabbare förlopp i nederbördsberäkningarna. Tekniken ger också en högre upplösning, så att man ser mer exakt var det regnar.

Den nya tekniken innebär bland annat att det blir möjligt att skilja på nederbördstyperna regn, snö och hagel. Det görs med ett förfinat sätt att filtrera radarekon.

– Inför vintern är det viktigt att veta vilken slags nederbörd som kommer, eftersom man då kan bedöma om det kommer att inverka på verksamheten. Till exempel vid flyget eller när man planerar väghållning, säger Ove Sundell. 

Bra samarbete

Moderniseringsprojektet är nu inne i sin slutfas och den sista uppgraderade väderradaranläggningen är tillgänglig för användning.

– Samarbetet mellan FMV och SMHI har fungerat väldigt bra, mycket beroende på att vi skrivit avtal med varandra innan projektets start om hur vår samverkan ska se ut. Vi har också ett väldigt bra projektteam, där vi nyttjat våra gemensamma kompetenser för att svara upp mot leverantören. Vi har kunnat göra bra kvalitetskontroller, så att leveranserna uppfyller kraven, säger Ove Sundell.

I samband med moderniseringen av respektive anläggning har SMHI och Försvarsmakten kommit överens om att SMHI tar över ägande, drift och underhåll av samtliga anläggningar.

– Inför vintern är det viktigt att veta vilken slags nederbörd som kommer, eftersom man då kan bedöma om det kommer att inverka på verksamheten. Till exempel vid flyget eller när man planerar väghållning, säger Ove Sundell, projektledare FMV.

Publicerad: 2021-10-01