Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Nordisk överenskommelse om produktion av artilleriammunition

Sverige, Danmark, Finland och Norge har tecknat en överenskommelse om gemensam upphandling av ammunition för att möjliggöra fortsatt stöd till Ukraina. I samband med överenskommelsen lägger Sverige, Danmark och Norge en första gemensam order på artilleriammunition för ett totalt värde av 604 miljoner kronor.

Under FMV:s ledning har de nordiska länderna, inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, samlat nyckelintressenter inom den nordiska försvarsindustrin för en direkt dialog. Syftet är att identifiera och genomföra konkreta åtgärder för att öka ammunitionsproduktionen, att säkra ett långsiktigt förråd av ammunition i norden och att öka stödet till Ukraina.

– Det är ett omfattande arbete som nu gjort det möjligt att teckna samarbetsavtal och lägga en första gemensam beställning på artilleriammunition. Vi har nu satt en modell som kan användas för andra ammunitionstyper och pansarvärnsvapen, vilket minskar ledtider avsevärt när vi lägger nya gemensamma beställningar. Modellen kan även nyttjas mot andra leverantörer, säger FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson  

Dialogen har skett i linje med EU kommissionens ambition att öka produktionen av artilleriammunition och göra det möjligt att fortsätta stödja Ukraina. Nordefcos ammunitionsinitiativ har tre spår, som grundas i strategin som antogs av EU:s ministerråd den 20 mars 2023:

  • kortsiktigt stöd till Ukraina via koordinerade donationer från lager
  • medellång sikt, stöd och uppbyggnad av kapacitet genom att lägga om ordrar och öka beställningen från industrin
  • långsiktig uppbyggnad av kapacitet, förstärkt samarbete och integration av industrin i den nordisk- baltiska regionen, genom en strategisk partneröverenskommelse.

Inom spår två har Sverige och FMV lett förhandlingar för att koordinera upphandling av ammunition och nyttja ländernas befintliga ramavtal med ammunitionstillverkare. Det tekniska arrangemanget tillåter koordination av gemensamma upphandlingar av ammunitionsprodukter av varierande slag från den nordiska försvarsindustrin. Till en början signeras avtalet av Sverige, Danmark, Finland och Norge. Men överenskommelsen är öppen för likasinnade nationer att delta från fall till fall.

Lägger en första order

I enlighet med avtalet har Sverige, Danmark och Norge lagt en första order på 155 mm artilleriammunition, där man använder sig av ett existerade ramavtal mellan Norge och ammunitionstillverkaren Nammo AS. Beställningen omfattar totalt 604 miljoner kronor med cirka 300 miljoner kronor i ett första avrop, med option på ytterligare cirka 300 miljoner kronor. Produktionen påbörjas efter årsskiftet.

Den huvudsakliga idén med samarbetet är att använda befintliga ramavtal, i en eller flera av Nordefcos medlemsstater, med relevanta huvudleverantörer. Att göra större samordnade beställningar ökar leverantörernas möjligheter att säkra vitala komponenter och att anpassa produktion och inköp från underleverantörer, vilket ger ökad långsiktighet och en effektivare produktion. Det här går också hand i hand med ambitionen att öka produktionen av artilleriammunition inom EU.

Publicerad: 2023-10-11