Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Ny arbetsgrupp i Nordefco för obemannade flygande system

Under tre dagar i september samlades deltagare från Danmark, Finland, Norge och Sverige på Armémuseum i Stockholm för att inom ramen för Nordefco, Cooperation Area Armament, COPA ARMA, genomföra en kick-off av en ny arbetsgrupp för obemannade flygande system, UAS WG.

– Denna typ av samarbete är av stort värde. Mötet var mycket konstruktivt och uppskattat av alla deltagare, säger Björn Wollentz, som är Sveriges representant i COPA ARMA, och Johan Pakarinen, som ansvarar för Sveriges ordförandeskap och bidrag i arbetsgruppen.

Gruppens arbete syftar bland annat till att utveckla samarbeten i olika faser av förmågeutvecklingen och inom olika delar, som till exempel tekniska krav, metoder, organisation, regelverk, interoperabilitet, erfarenheter, utbildning, logistisk och gemensamma upphandlingar.

Sverige är först ut som ordförandeland, därefter går ordförandeskapet vidare till Danmark följt av Finland och Norge. Arbetsgruppen kommer att träffas ett antal gånger årligen och också sätta upp underarbetsgrupper, så kallade sub working groups.

Publicerad: 2023-10-02